Historia

Det var 1873 som den 29-årige sadelmakarsonen Axel Johnson startade sitt första egna handelskontor. Export av järn och import av kol lade grunden för Axel Johnsons expansion. I dag har familjeföretaget funnits i 150 år och den röda tråden genom alla år är den ständiga förnyelsen samtidigt som företaget alltid trott på värderingsstyrt och långsiktigt ägande. Samtliga bilder är hämtade från Engelsbergsarkivet.

1873Axel Johnson grundas

Sadelmakarsonen och handelsbokhållaren Axel Johnson, inflyttad till Stockholm från Jönköping, grundar A. Johnson & Co, en agentur- och kommissionsaffär på Lilla Nygatan i Stockholm. Firmans huvudsyssla var från början import och export av råvaror.

1883Räddar Avesta jernverk

Avesta Jernverk hamnar i kris och vid rekonstruktionen blir A. Johnson & Co delägare. Drygt 30 år senare förvärvar Axel Johnson aktiemajoriteten vilket innebär att Avesta Jernverk blir helt Axel Johnsonägt.

1890Rederiaktiebolaget Nordstjernan grundas

Ångfartyget Annie Thérèse, döpt efter grundarens hustru, blir rederiets första fartyg. Grunden till Johnson Line läggs som blir en ny reguljär ångbåtslinje mellan Göteborg och La Plata, en stad strax sydost om Buenos Aires i Argentina.

1910Generalkonsuln tar över

Axel Johnson avlider och i sitt slutskede i livet lämnar han över till sin äldste son Axel Ax:son Johnson, även kallad Generalkonsuln. Generalkonsuln kännetecknas av att vara entreprenöriell och han försöker direkt koppla ihop affärer för att skapa sammanhållna värdekedjor.

1928Oljeraffinaderi och vägbolag

Generalkonsuln Axel Ax:son Johnson bygger Skandinaviens första oljeraffinaderi i Nynäshamn för att förse fartygen med diesel. Av restprodukterna producerades asfalt och därmed öppnas en ny affärsmöjlighet där vägar börjar byggas. Ett exempel på hur verksamheterna försåg varandra med varor och tjänster.

1958Tredje generationen tar över

Generalkonsuln Axel Ax:son Johnson avlider och efter sig lämnar han 100 bolag med 22 000 anställda. Sonen Axel Ax:son Johnson, även kallad Bergsingenjören, tar över som koncernchef i Nordstjernan och i handelsbolaget A. Johnson & Co. Nordstjernan blir stiftelseägt och tillförs huvuddelen av Johnsonkoncernen.

1960Internationella affärer

Bergsingenjören Axel Ax:son Johnson genomförde en kraftfull modernisering och expanderade Axel Johnson till att bli ett internationellt handelsföretag med en betydande närvaro i Nordamerika, och med ett starkt fotfäste i över 50 länder världen över.

1971Import och export

Utöver internationella affärer gjordes stora investeringar inom rederinäringen och Axel Johnson gick i täten för ny teknik med en övergång till containertrafik. Företaget blev under den här tiden en avgörande aktör för Sveriges import och export till Sovjetunionen. Axel Ax:son Johnsons dotter Antonia börjar under den här tiden också arbeta i firman.

1979Ny vd

Bergsingenjören Axel Ax:son Johnsons insjuknar tidigt och får en hjärnblödning. Dottern Antonia Ax:son Johnson kliver in i företaget och Göran Ennerfelt, som länge arbetet med Bergsingenjören, blir vd.

1982Antonia blir ordförande

Antonia fortsätter växa inom bolaget och tar över rollen som ordförande i A. Johnson & Co. Parallellt med detta omstruktureras Nordstjernan och affärssamverkan mellan Nordstjernan och A. Johnson & Co minskar successivt. Antonia som ordförande och Göran som vd blir ett radarpar som under mer än tre årtionden tillsammans bygger det moderna Axel Johnson.

1985Lönetagarfonderna

Stora demonstrationer genomförs i Sverige mot planerna kring att införa lönetagarfonder. Antonia engagerar sig i frågan och blir ett känt ansikte över hela landet.

1988Satsning på konsumenthandel

Koncernen gjorde en stor strukturomvandling då all handel och distribution med olja, malm, metaller och stål avvecklades, samt affärerna i Ryssland. Internationell handel och distribution var fortfarande basen och man förvärvade SABA-gruppen 1988 med bland andra Åhléns, Dagab, Hemköp, B&W och Saba Trading. A. Johnson & Co byter namn till Axel Johnson.

1990”Det goda företaget”

Antonia var en pionjär inom hållbart företagande, långt innan det fanns som ett begrepp. 1990 instiftar hon begreppet ”Det goda företaget” med fokus på kvalitet, miljö och hälsa. Begreppet lever kvar än idag och har blivit ett viktigt riktmärke för koncernen.

1993Stiftelse för miljö och utveckling

Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling bildas, idag mer känt som Axfoundation. En fristående icke vinstdrivande verksamhet som ska arbeta konkret och praktiskt för ett hållbart samhälle. Stiftelsen blir första steget till vad som idag är Axfoundation – en oberoende och icke-vinstdrivande ”do-tank” som med hållbarheten som uppdragsgivare och i samarbete med företag jobbar för positiv samhällsförändring.

1999Investerar i tillväxtföretag

Axel Johnsons investeringsarm Novax bildas och investerar med ett brett investeringsmandat. Novax kommer senare fokusera på att bygga områden som kan bli betydande framtida ben inom Axel Johnson med fokus på områden som Hälsa, Framtidens Mat och Teknisk säkerhet.

2000Axfood tar form

Axfood bildas genom sammanslagningar av Hemköpskedjan, Dagab och D-gruppen. Willys expansion startar och blir en rikstäckande kedja som sedan dess vuxit snabbast på den svenska dagligvarumarknaden. Mat blir ett allt tydligare fokusområde för Axel Johnson.

2001AxFast blir systerkoncern

Fastighetsbolaget AxFast köps ut ur Axel Johnson och blir istället en framgångsrik systerkoncern i Axel Johnson Gruppen.

2005Fjärde och femte generationen

Antonia Ax:son Johnsons dotter Caroline Berg börjar jobba på Axel Johnson. Det innebär att två generationer nu arbetar tillsammans för att utveckla koncernen. Carolines fokus blir kommunikation och Human Development på Axel Johnson.

2006Nya förvärv

Axel Johnson blir huvudägare i Mekonomen Group och svensk Bevakningstjänst blir ett helägt koncernbolag till Axel Johnson. Samtidigt köper Axel Johnson International upp en rad teknikhandelsföretag.

2013Mångfaldsprogrammet Axelerate initieras

Axelerate startas som en satsning för att öka mångfalden i ledande positioner inom hela Axel Johnson-koncernen. Axelerate blir 2020 ett verksamhetsområde inom Axel Johnson med fokus på både intern utveckling och på samhällspåverkan, vilket speglar bolagets övertygelse om företag som förändringskraft.

2015Caroline Berg blir ordförande och 10/50-målet sätts

Caroline Berg, femte generationen, tar över ordförandeklubban och kort därefter tillträder Mia Brunell Livfors som vd. Tillsammans skapar de en ny polstjärna för bolaget genom att sätta ett förnyelsemål så kallat 10/50. Målet innebär att om tio år ska 50 procent av det Axel Johnson gör vara nya saker som inte ännu görs idag.

2019Satsning på solenergi och helägare till Martin & Servera

Under 2019 genomförs två förvärv inom en för Axel Johnson ny bransch – solenergi – genom investeringar i svenska Eneo och norska Otovo. I december blir Martin & Servera ett helägt dotterbolag genom att Axel Johnson köper familjen Oldmarks 30-procentiga ägande i bolaget.

2022Farväl till Åhléns

Efter 34 år som ägare säljer Axel Johnson den klassiska varuhuskedjan Åhléns.

2023Axel Johnson 150 år

Axel Johnson Gruppens moderna struktur består nu av fyra fristående oberoende koncerner – Axel Johnson, Axel Johnson Inc. i USA, Axfast och Altucumulus Asset Management. Strukturen speglar familjens långsiktiga strategi för riskspridning och kontinuitet. Idag är flera av familjens medlemmar delägare och har flertalet engagemang inom gruppen i olika ledande roller, som ägare och styrelseledamöter.

Utforska mer

Fem generationer

Läs mer