Vårt avtryck

Axel Johnson arbetar utifrån en uttrycklig idé om att skapa värde – att förena affärs- och samhällsnytta. Våra bolag ska vara ledande inom hållbarhet i sina respektive branscher och vi söker oss aktivt till områden där vi ser att vi kan driva positiv förändring på såväl bransch- som samhällsnivå.

Caroline Berg, styrelseordförande Axel Johnson

Med sikte på de kommande 150 åren

Axel Johnsons ambitioner är starkt kopplade till våra ägares syn på företagens samhällsansvar, men också övertygelsen om att det ligger i ett långsiktigt bolags egenintresse att bidra till ett positivt samhällsnetto.

I år fyller Axel Johnson 150 år, och vi står på många sätt starkare än någonsin. Genom otålig förnyelse rör vi oss mot vårt 10/50-förnyelsemål, och vi fortsätter bygga långsiktigt starka företag.

Som familjeföretagare funderar vi mycket över de långa linjerna – de återkommande spår och värderingar – som ska genomsyra våra verksamheter, och vi ser tre återkommande fundament:

Långsiktighet – Viljan att bygga och utveckla långsiktigt starka bolag. Varje beslut vi fattar har en horisont som stäcker sig över generationer, långt bortom årsbokslut. Det förpliktigar, men ger oss samtidigt friheten att tänka stort.

Förnyelse – Övertygelsen om att långsiktigt starka bolag behöver präglas av en otålig vilja till förnyelse och utveckling, att vi har förmågan att hela tiden bygga nya affärer och att den förmågan finns hos medarbetare i alla delar av våra bolag.

Förändringskraft – Tron på att våra företag ska vara en positiv förändringskraft i de samhällen där de verkar. Genom våra verksamheter vill vi bidra till att lösa vår tids största samhällsutmaningar.

Axel Johnsons långa historia ger oss lärdomar, historier och mening. Men historien ger oss inga färdiga svar om framtiden.

Med långsiktighet och ständig förnyelse har vi de bästa förutsättningar att fortsätta att bygga och utveckla framgångsrika affärer som får människor och samhällen att växa.

Utforska mer

Hållbarhet

Läs mer