Nyheter

Här nedan hittar du våra senaste nyheter inom Axel Johnson och våra koncernbolag.

Filtrera nyheter

2023-09-07

Thomas Ekman tillträder som ny vd i Axel Johnson

Thomas Ekman tillträder idag som vd för Axel Johnson, ett skifte som meddelades redan i oktober 2022. Thomas kommer närmast från rollen som vd på Dustin Group och efterträder Mia Brunell Livfors som varit vd för Axel Johnson sedan 2015.

Läs mer

2023-09-01

Axel Johnsons försäljning av KICKS Group slutförd

Axel Johnson meddelande i slutet av juni försäljningen av KICKS Group till danska Matas. En affär som nu har fullbordats. Med affären skapar Matas, KICKS och Skincity Nordeuropas starkaste skönhetsgrupp.

Läs mer

2023-08-02

Axel Johnson fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Dustin och avslutar acceptfristen

Axel Johnson AB, genom det helägda dotterbolaget AxMedia AB (”Axel Johnson”), lämnade den 29 juni 2023 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Dustin Group AB (publ) (”Dustin”) att överlåta samtliga sina aktier för 28,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Stamaktierna i Dustin är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 30 juni 2023, med ett tillägg den 13 juli 2023.

Läs mer

2023-07-13

Axel Johnson offentliggör tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Dustin

Axel Johnson AB, genom det helägda dotterbolaget, AxMedia AB (”Axel Johnson”), lämnade den 29 juni 2023 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Dustin Group AB (publ) (”Dustin”) att överlåta samtliga sina aktier för 28,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Stamaktierna i Dustin är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 30 juni 2023 (”Erbjudandehandlingen”).

Läs mer

2023-06-30

Axel Johnson offentliggör erbjudandehandling avseende budpliktserbjudandet till aktieägarna i Dustin

Axel Johnson AB, genom det helägda dotterbolaget, AxMedia AB (”Axel Johnson”), lämnade den 29 juni 2023 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Dustin Group AB (publ) (”Dustin”) att överlåta samtliga sina aktier för 28,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Läs mer

2023-06-29

Axel Johnson lämnar ett budpliktserbjudande till aktieägarna i Dustin

Axel Johnson AB, genom det helägda dotterbolaget, AxMedia AB (”Axel Johnson”), lämnar idag ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Dustin Group AB (publ) (”Dustin”) att överlåta samtliga sina aktier för 28,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Stamaktierna i Dustin är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Läs mer

Visa fler nyheter