Vårt team

Axel Johnsons huvudkontor består av en liten grupp människor med olika kompetenser och bakgrund. Vi samarbetar över gränser och främjar erfarenhetsutbyte inom hela Axel Johnson-koncernen. Tillsammans tror vi på ett arbetssätt som präglas av frihet och ansvar vilket också speglas i vår tro på att decentralisera ansvar och beslutsfattande ut i våra bolag.

Medarbetare

Koncernledning

Thomas Ekman

 • CEO

Camilla Wideroth

Camilla har jobbat inom koncernen sedan 2009, först inom Axel Johnson Interna-tional och därefter på Axel Johnson som Head of Group Financial Control. Innan dess jobbade Camilla i 15 år på KPMG, först som revisor och därefter som konsult i samband med börsbolagens införande av IFRS. Camilla har studerat internationell ekonomi vid Linköpings universitet. Styrelseuppdrag: Ordförande i KICKS Group samt ledamot i Axel Johnson International, Novax, Martin & Servera och Humla.

David Salsbäck

David började på Axel Johnson 2019 och kom då från rollen som kommunikationschef i Bonnierkoncernen. Dessförinnan arbetade han på kommunikationsbyrån JKL i Stockholm och Bryssel. David har studerat civilekonomutbildningen på Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning nationalekonomi. Styrelseuppdrag: Ledamot i AxSol, KICKS Group och Axfoundation.

Emma Claesson

Emma började på Axel Johnson 2020. Hon kom då närmast från rollen som HR-direktör på teknikkonsultföretaget AFRY (före detta ÅF Pöyry). Innan dess var hon HR-chef på SSAB och under tio år dessförinnan managementkonsult på Accenture. Emma har studerat ekonomlinjen vid Uppsala universitet. Styrelseuppdrag: Ledamot i Martin & Servera samt ordförande i Mitt Liv.

Jacob Wall

Jacob började på Axel Johnson 2015 och är ansvarig för affärsutveckling. Jacob var tidigare partner och rådgivare vid företagsaffärer på ABG Sundal Collier och dessförinnan vice vd och medgrundare till hedgefonden Alcur samt arbetade i nio år som aktieanalytiker på ABG Sundal Collier och Alfred Berg. Jacob har studerat finansiell ekonomi, ekonomisk historia samt statskunskap vid Stockholm och Uppsala universitet. Styrelseuppdrag: Ordförande i Novax samt ledamot i Elon och New Moon.

Styrelse

Caroline Berg

 • Styrelseordförande sedan mars 2015 och ledamot av styrelsen sedan 2014

Caroline är styrelseordförande sedan mars 2015 och ledamot av styrelsen sedan 2014. Caroline är också ordförande för Martin & Servera samt ledamot av styrelsen i Axfood, Axfast, Novax och Handelshögskolan SSE Advisory Board. Caroline är även ordförande för Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse och The Global Village. Mellan 2006 och 2014 var Caroline direktör för Human Development och kommunikation på Axel Johnson. Caroline är hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Marie Ehrling

 • Vice ordförande och ledamot av styrelsen sedan 2012

Marie är vice ordförande och ledamot av styrelsen sedan 2012. Marie är även styrelseordförande i Disruptive Pharma samt ledamot av styrelsen i Axel Johnson International och Disruptive Materials. Vidare är Marie ordförande i Handelshögskolan SSE Advisory Board, ledamot i Wisory Advisory Board samt ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Tidigare var Marie styrelseordförande i Telia Company och Securitas, vd för Telia Sonera Sverige och dessförinnan arbetade hon för SAS-koncernen under 20 år i olika roller, bland annat som chef för SAS Airlines. Marie är dessutom hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Antonia Ax:son Johnson

 • Ledamot av styrelsen sedan 1982

Antonia har varit ledamot i styrelsen sedan 1982. Antonia är även styrelseordförande i Axel Johnson Holding, samt ledamot av styrelsen i Axel Johnson Inc., Axfast, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse och Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga ända-mål samt grundare och ledamot i Axfoundation. Antonia är grundare och ordförande i Lövsta Stuteri och hedersdoktor på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt på Middlebury College, USA.

Tomas Franzén

 • Ledamot av styrelsen sedan 2018

Tomas är ledamot av styrelsen sedan 2018. Tomas är även styrelseordförande i bland annat TietoEvry, Elajo, Group Pamica och Bonnier News, samt ledamot av styrelsen i bland annat Dustin, Martin & Servera, Thunderful Group och Liljedahl Group. Han var 2014–2018 vd på Bonnier AB och dessförinnan vd på Com Hem och Eniro.

Jonas Samuelson

 • Ledamot av styrelsen sedan 2018

Jonas har varit ledamot av styrelsen sedan 2018. Jonas är vd och koncernchef på Electrolux sedan 2016 och har varit på Electrolux sedan 2008. Han är därtill styrelseledamot i Volvo Cars och har tidigare arbetat inom bland annat SAAB Automobile och General Motors.

Alexandra Mörner

 • Ledamot av styrelsen sedan 2005

Alexandra har varit ledamot av styrelsen sedan 2005. Alexandra är även styrelseordförande i Axfoundation och i Altocumulus Asset Managements investeringsråd. Hon är också ledamot i flera styrelser inom Axel Johnson Gruppen, däribland Axel Johnson Inc., och har så varit sedan mitten av 90-talet. Hon var tidigare chef för Axstores Butikskedjor och dessförinnan Investment Manager på Novax.

Mia Brunell Livfors

 • Ledamot av styrelsen sedan 2023

Mia är ledamot i styrelsen sedan 2023 och var vd för Axel Johnson mellan 2015-2023, hon har även varit tidigare rådgivare och styrelseledamot i bolaget. Innan dess var Mia verksam inom Kinnevik i 22 år, varav de sista åtta åren som vd för Investment AB Kinnevik. Mia har studerat ekonomi vid Stockholms universitet. Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Axfood och Dustin Group. Ledamot av styrelsen i AxSol, Martin & Servera och Efva Attling Stockholm AB.

Björn Annwall

 • Ledamot av styrelsen sedan 2022

Björn har varit ledamot av styrelsen sedan 2022. Björn är kommersiell chef och vice vd på Volvo Cars sedan 2022. Dessförinnan har han haft flera ledande positioner inom Volvo Car Group, bland annat som CFO, chef för EMEA och Senior VP Marketing, Sales and Service. Innan dess var han senior partner på McKinsey & Co.

Frida Antbrink

 • Ledamot av styrelsen sedan 2022, suppleant sedan 2019

Frida har varit ledamot av styrelsen sedan 2022 och suppleant sedan 2019. Frida arbetar inom Hemköp och är arbetstagarrepresentant för Handelsanställdas förbund. Hon sitter som ordinarie arbetstagarledamot i Hemköp och suppleant arbetstagarledamot i Axfood.

Anders Helsing

 • Ledamot av styrelsen sedan 2018

Anders har varit ledamot av styrelsen sedan 2018. Anders är anställd i Axfood IT och arbetstagarrepresentant för Unionen. Han är också arbetstagarledamot i Axfoods styrelse.

Rasmus Tallén

 • Ledamot av styrelsen sedan 2000, suppleant sedan 1999

Rasmus har varit ledamot av styrelsen sedan 2000 och suppleant sedan 1999. Rasmus är anställd i Martin & Servera och arbetstagarrepresentant för Handelsanställdas förbund. Han är också arbetstagarledamot i Martin & Serveras styrelse, samt ordförande i Handels Stockholmsavdelning och ledamot i Handelsanställdas Förbund och LO-distriktet i Stockholms län, samt representantskapsombud i Landsorganisationen.

Utforska mer

Våra bolag

Läs mer