Koncernledning

Thomas Ekman

  • CEO

Camilla Wideroth

Camilla har jobbat inom koncernen sedan 2009, först inom Axel Johnson Interna-tional och därefter på Axel Johnson som Head of Group Financial Control. Innan dess jobbade Camilla i 15 år på KPMG, först som revisor och därefter som konsult i samband med börsbolagens införande av IFRS. Camilla har studerat internationell ekonomi vid Linköpings universitet. Styrelseuppdrag: Ordförande i KICKS Group samt ledamot i Axel Johnson International, Novax, Martin & Servera och Humla.

David Salsbäck

David började på Axel Johnson 2019 och kom då från rollen som kommunikationschef i Bonnierkoncernen. Dessförinnan arbetade han på kommunikationsbyrån JKL i Stockholm och Bryssel. David har studerat civilekonomutbildningen på Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning nationalekonomi. Styrelseuppdrag: Ledamot i AxSol, KICKS Group och Axfoundation.

Emma Claesson

Emma började på Axel Johnson 2020. Hon kom då närmast från rollen som HR-direktör på teknikkonsultföretaget AFRY (före detta ÅF Pöyry). Innan dess var hon HR-chef på SSAB och under tio år dessförinnan managementkonsult på Accenture. Emma har studerat ekonomlinjen vid Uppsala universitet. Styrelseuppdrag: Ledamot i Martin & Servera samt ordförande i Mitt Liv.

Jacob Wall

Jacob började på Axel Johnson 2015 och är ansvarig för affärsutveckling. Jacob var tidigare partner och rådgivare vid företagsaffärer på ABG Sundal Collier och dessförinnan vice vd och medgrundare till hedgefonden Alcur samt arbetade i nio år som aktieanalytiker på ABG Sundal Collier och Alfred Berg. Jacob har studerat finansiell ekonomi, ekonomisk historia samt statskunskap vid Stockholm och Uppsala universitet. Styrelseuppdrag: Ordförande i Novax samt ledamot i Elon och New Moon.