Koncernledning

Thomas Ekman

  • Chief Executive Officer

Thomas är vd för Axel Johnson sedan september 2023. Han har haft flera ledande positioner som bland annat vd för Tele2 Sverige, vd för Cabonline och senast vd för Dustin som ingår i Axel Johnson-koncernen. Han har även en bakgrund inom Kinnevik-koncernen där han haft flera olika ledande positioner. Thomas har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Axel Johnson International, Axfood, AxSol, Dustin och Martin & Servera, samt ledamot i Novax.

Camilla Wideroth

Camilla har jobbat inom koncernen sedan 2009, först inom Axel Johnson International och därefter på Axel Johnson som Head of Group Financial Control. Innan dess jobbade Camilla i 15 år på KPMG, först som revisor och därefter som konsult i samband med börsbolagens införande av IFRS. Camilla har studerat internationell ekonomi vid Linköpings universitet. Styrelseuppdrag: Ledamot i Axel Johnson International, Novax, Martin & Servera och AxSol.

David Salsbäck

David började på Axel Johnson 2019 och kom då från rollen som kommunikationschef i Bonnierkoncernen. Dessförinnan arbetade han på kommunikationsbyrån JKL i Stockholm och Bryssel. David har studerat civilekonomutbildningen på Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning nationalekonomi. Styrelseuppdrag: Ledamot i AxSol och Axfoundation.

Jacob Wall

Jacob började på Axel Johnson 2015 och är ansvarig för affärsutveckling. Jacob var tidigare partner och rådgivare vid företagsaffärer på ABG Sundal Collier och dessförinnan vice vd och medgrundare till hedgefonden Alcur samt arbetade i nio år som aktieanalytiker på ABG Sundal Collier och Alfred Berg. Jacob har studerat finansiell ekonomi, ekonomisk historia samt statskunskap vid Stockholm och Uppsala universitet. Styrelseuppdrag: Ordförande i Novax samt ledamot i Elon och New Moon.

Pernilla Oldmark

Pernilla började på Axel Johnson 2024 och kom närmast från rollen som chef för norra Europa på det globala kundserviceföretaget Transcom. Dessförinnan var hon kommersiell chef på Cabonline och innan dess hade hon ett antal olika ledarroller på Tele2, som bland annat som marknads- och kommunikationsdirektör. Styrelseuppdrag: Ledamot i Martin & Servera och Söderberg & Partner Wealth Management.