10/50

Vårt förnyelsemål 10/50 betyder att om tio år ska 50 procent av det vi gör vara nya saker som vi inte gör idag. Efter åtta år är vi på god väg att nå målet. Men 10/50 är inte en slutdestination utan ett rullande mål, som vi vill nå igen och igen.

0

% förnyelse efter åtta år

0

nya bolag under 2015–2022

0

Mdkr i nya och befintliga bolag under 2022

När vi började mäta vår förnyelse 2015 var vår e-handelsandel 8%. År 2022 hade den ökat till 31%. Genom e-handels-beställningar i skåp nära butiker blev Willys den första att nå break-even i svensk dagligvaru-e-handel. Geografisk expansion är också ett förnyelsetema där Dustin t.ex. 2021 förvärvade IT-partnern Centralpoint och fick en andra hemmamarknad i Benelux-länderna.

För att skapa unika och prisvärda erbjudanden utvecklar många av våra bolag egna kvalitetsmärken. Axfoods märkesvaror, med Garant som största varumärke, utgör över 31% av Willys och Hemköps försäljning. Ett annat exempel på nya produkter är Dustins "Takeback" där de köper tillbaka använda datorer, garanterar kvalitet och säker data-radering, för att sedan sälja produkterna på andrahandsmarknaden.

Sedan 10/50-målet sattes har vi byggt upp ett antal nya verksamhetsområden, däribland AxSol och Novax. Förvärv görs framför allt i anslutning till våra befintliga bolag. Mellan 2015-2022 investerade vi i totalt 165 bolag, där majoriteten gjordes inom vår industrigrupp Axel Johnson International. Ett av de största förvärven på senare tid är Axfoods förvärv av Bergendahls Food.

Om 10/50

Axel Johnsons 150-åriga historia präglas av en kombination av långsiktigt företagsbyggande och ständig förnyelse. Sedan 2015 är vårt 10/50-mål en strategisk polstjärna för vår förnyelse, där målsättningen innebär att om tio år ska hälften av det vi gör vara saker vi ännu inte gör idag.

Målet 10/50 är ett sätt för oss att hela tiden sträva efter förnyelse. Förnyelsen sker i huvudsak i eller nära våra befintliga verksamheter – genom produktutveckling, nya kunderbjudanden, nya marknader och förvärv. Under de senaste åren har vi också gått in i helt nya områden som solenergi och funktionella ingredienser. Åtta år in är vi på god väg att nå vårt 10/50-mål, där vi redan uppnått 44 % förnyelse.

Utforska mer

Finansiell information

Läs mer