Axel Johnson Gruppen

Axel Johnson är en av fyra fristående koncerner inom Axel Johnson Gruppen. De övriga är amerikanska Axel Johnson Inc., det svenska fastighetsföretaget Axfast och kapitalförvaltningsföretaget AltoCumulus.

Axel Johnson Inc.

Bygger och utvecklar verksamheter i Nordamerika med fokus på hel- och delägda företag inom energi, industri, miljö och medicin.

Besök hemsidan

AxFast

Fastighetsbolag specialiserat på ut-veckling och förvaltning av kontor, handel, logistik, hotell och bostäder i framför allt Stockholmsområdet.

Besök hemsidan

Altocumulus

AltoCumulus är en kapitalförvaltningsverksamhet och family office med kontor i Stockholm.

Besök hemsidan

Utforska mer

Våra bolag

Läs mer