Finansiell information

Här finner du Axel Johnsons årsberättelser, i vilka du kan ta del av koncernens finansiella information. Begreppet "ResultatAX" används för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, samt jämförelse mellan år. Definition av begreppet "ResultatAX" finns att hitta i våra årsberättelser.

0

Nettoomsättning (Mdkr 2022)

0

Resultat (Mdkr 2022)

0

Antal bolag (cirka)

Utforska mer

Historia

Läs mer