Stäng
Hem

Axel Johnson Gruppen

Axel Johnson är en av fyra fristående koncerner inom Axel Johnson Gruppen. De övriga är amerikanska Axel Johnson Inc., fastighetsföretaget Axfast och kapitalförvaltningsföretaget AltoCumulus.

Därutöver ingår ägarintressen i investeringsföretaget Nordstjernan. Vid sidan av dessa finns även Axfoundation, en fristående, icke-vinstdrivande verksamhet som grundades av Antonia Ax:son Johnson år 1993 och som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle.