Stäng
Hem

Mångfald och inkludering krävs för att vi ska kunna skapa innovativa och hållbara företag. Inom ramen för vår centrala enhet Axelerate växlar vi upp arbetet med mångfald och inkludering i våra koncernbolag och de samhällsinitiativ vi stöttar.

Genom mångfald förnyar vi oss smartare och förstår våra kunder bättre. Vi kan attrahera den bästa kompetensen och rekryterar ur 100 procent av talangpoolen. Vi vill ha ledare och medarbetare som speglar våra kunder och vårt samhälle. Det är en fråga om att agera ansvarsfullt som arbetsgivare och säkerställa vår kompetensförsörjning och innovationstakt.

”Axel Johnson ska vara en positiv förändringskraft i samhället. Mångfald gör våra verksamheter bättre.” Caroline Berg, ordförande Axel Johnson

Målen om en jämn könsfördelning bland bolagens ledare och medarbetare är uppnått sedan flera år, medan andelen ledare med utländsk bakgrund mellan 2014 och 2020 rörde sig från sex procent till 14 procent. Målet till år 2020 har varit att 20 procent av ledarna har internationell bakgrund i bolagen. Vi följer utvecklingen årligen och våra bolag genomför flera insatser för att öka mångfalden.

Mångfald handlar för oss om vilka vi är – våra likheter och olikheter. Vi tror att olika erfarenheter bland våra medarbetare berikar våra verksamheter och vi strävar efter mångfald av både perspektiv, som kompetens och erfarenheter, och av synliga olikheter. Våra medarbetare och kunder ska känna att de hör hemma hos oss och att vi värderar olikheter.

Verksamhetsområdet Axelerate leds av ett centralt team med ambitionen att tillsammans med koncernbolagen bli marknadsledande inom mångfald och inkludering i näringslivet.
• Våra ledare och medarbetare ska spegla våra kunder och vårt samhälle.
• Våra bolag ska vara en positiv förändringskraft i samhället.
• Vi ska attrahera och behålla den bästa kompetensen och uppnå lönsam, långsiktig och hållbar tillväxt.
• Vårt stöd till externa initiativ underlättar och stärker deras arbete med att vara en positiv förändringskraft i samhället.

Partnerskap och externa initiativ
Vi har flera viktiga partnerskap som syftar till att driva förändring på samhällsnivå och i våra bolag. Vi är delägare i Mitt Liv, ett socialt aktiebolag som arbetar för ett samhälle där alla har lika möjligheter, bland annat genom mentorprogram för utlandsfödda akademiker. Vi är också huvudpartner till The Global Village som står bakom Järvaveckan, en viktig mötesplats för inkludering.

Portalen ÖppnaDörren är en samlingsplats för de organisationer som Axel Johnson stöttar som arbetar för att bidra till ökad mångfald och inkludering genom att skapa möten. Där kan privatpersoner anmäla sig till att ta ett en timme långt möte med en annan privatperson som den matchas med, eller till en öppen föräldragrupp för föräldralediga. Organisationerna har även samarbeten med företag, offentlig sektor och andra organisationer. En av ambitionerna är att mötena ska öka möjligheterna för nya svenskars inträde och etablering på arbetsmarknaden. Organisationerna är:

Yrkesdörren – skapar möten mellan etablerade svenskar och de som är nya i Sverige att bredda professionella nätverk. Yrkesdörren drivs av Axel Johnson.
Nya Kompisbyrån – länkar samman etablerade och nya svenskar över en fika eller en middag. Nya Kompisbyrån är en fristående organisation som får stöd av Axel Johnson.
Svenska med baby – sammanför föräldralediga och barn med ursprung i hela världen. Svenska med baby är en fristående organisation som får stöd av Axel Johnson.

Sedan starten 2015 har över 150 ledare inom Axel Johnsons koncernbolag haft möten och därigenom möjliggjort för medarbetarna att träffa nya svenskar som vill etablera sig i Sverige.

ÖppnaDörren och Yrkesdörren initierades och drevs tidigare av den fristående och icke-vinstdrivande verksamheten Axfoundation. Initiativen är sedan 2020 en del av Axelerate.

 

För mer information, kontakta gärna Eliza Kücükaslan, Head of Axelerate, eliza.kucukaslan@axeljohnson.se.

Caroline Berg om Axel Johnsons mångfaldsarbete

Caroline Berg, ordförande Axel Johnson

Som ägarfamilj har vi alltid trott på att företag är en av de största förändringskrafterna i samhället. Vi har arbetat med jämställdhet och mångfald sedan 80-talet. Drivkraften: Vi vill ha medarbetare och chefer som speglar kunderna och samhället i stort. Det gör oss till ett mer framgångsrikt företag, vi förstår kunderna bättre och rekryterar ur 100% av kompetenspoolen. Dessutom vill vi bidra till en ökad integration i samhället.

Målen för 2020 är högt ställda, hur ligger vi till?

– Utvecklingen mot bakgrund av de senaste två åren rymmer både positiva och negativa tendenser. När det gäller könsfördelningen ser vi att vi nått vårt mål i ledande befattning, förutom på högsta ledningsnivå. Där har vi cirka en tredjedel kvinnor. När det gäller internationell bakgrund ser vi att vi ökar andelen i ledande befattning men det har tyvärr blivit färre på högsta ledningsnivå. Vi behöver arbeta hårdare för att nå vårt mål. Att öka mångfalden tar tid och kräver ett stort arbete varje dag. Utan det stora engagemang som vi har från våra nyckelpersoner hade vi inte kommit så här långt. En sak jag är stolt över är att vi har drygt 1700 medarbetare från Samhall inom koncernen.

Vilka tre råd vill du ge till andra som vill öka sitt mångfaldsarbete?

– Sätt mål, mät och följ upp!