Stäng
Hem

Vi tror på att företag är en av de största förändringskrafterna i samhället. Mångfald och inkludering har länge varit ett prioriterat område för Axel Johnson. Vår drivkraft är att vi vill ha ledare och medarbetare som speglar våra kunder och vårt samhälle. Det gör oss till ett mer framgångsrikt företag, vi förstår kunderna bättre och rekryterar ur 100% av kompetenspoolen. Dessutom vill vi bidra till ökad inkludering i samhället.

VÅRA MÅL FÖR MÅNGFALD OCH INKLUDERING

2014 satte vi upp mål för mångfald och inkludering på Axel Johnson. 2021 växlar vi upp med nya målsättningar för Axel Johnsons ledare och medarbetare. Vi vill bli ledande på mångfald och inkludering.

 

 

Siffrorna avser resultaten för Sverige. Vi mäter koncernens mångfald genom en anonymiserad och aggregerad sammanställning från SCB. Vår definition av internationell bakgrund är densamma som SCB:s definition av utländsk bakgrund, vilken omfattar personer som är födda utomlands eller vars båda föräldrar är födda utomlands.

Vi följer utvecklingen årligen och våra bolag genomför flera insatser för att nå målsättningarna.

 

REKOMMENDATIONER FÖR INKLUDERANDE REKRYTERING

En grundförutsättning för att nå våra mål om mångfald och inkludering är en kompetensbaserad och inkluderande rekryteringsprocess. 2022 utvecklade vi en best practice för inkluderande rekrytering som sammanfattar våra viktigaste rekommendationer för att Axel Johnson ska nå en bred mångfald och inkludering i alla rekryterings- och befordringsprocesser. Läs rekommendationerna här.

AXELERATE I VÅRA KONCERNBOLAG

Vi driver tillsammans med våra bolag ett mångfalds- och inkluderingsarbete som ska säkerställa att vi tar tillvara på all kompetens, och att alla känner sig inkluderade oavsett bakgrund. Vår ambition är att Axel Johnson ska bli ledande på mångfald och inkludering.

Inom ramen för Axelerate stöttar vi bolagens mångfald- och inkluderingsarbete med koncerngemensamma aktiviteter, utbildningar och kunskapshöjande insatser för medarbetare och ledare; utveckling av forskningsstödda metoder och verktyg för inkluderande rekrytering, befordring och förankring av värdegrunden på våra arbetsplatser; samt KPI:er och mål som styr mot önskad förändring.
Axelerate fokuserar på att växla upp arbetet med mångfald och inkludering inom fem fokusområden.

1. Inkluderande rekrytering och befordring
Säkerställa att rekryterings- och befordringsprocesser utgår från kunskap och kompetens och inte styrs av omedvetna fördomar (unconscious bias).

2. Inkluderande arbetsplats
Insatser för att rusta ledare och medarbetare att vara inkluderande i praktiken samt följa upp medarbetares upplevelser av inkludering och diskriminering.

3. Samhällsengagemang
Samarbeten och nya initiativ för att minska utanförskapet i samhället.

4. Marknadskommunikation
Säkerställa mångfald och inkludering i marknadsföring och kommunikation.

5. Produkt- och tjänsteutveckling
Främja innovation och utveckling av sortiment och erbjudanden mot möjliga nya kundgrupper.

Vårt samhällsengagemang inom mångfald och inkludering

Vi har flera viktiga partnerskap som syftar till att skapa inkluderande samhällen. Vi har drygt 1700 medarbetare från Samhall i koncernen. Vi är delägare i Mitt Liv, ett socialt företag specialiserade på mångfald och inkludering och driver mentorprogram för utlandsfödda akademiker. Vi är huvudpartner till Stiftelsen The Global Village, som bl a arrangerar Järvaveckan, en viktig mötesplats för inkludering.

Vår portal ÖppnaDörren är en samlingsplats för ideella verksamheter som Axel Johnson stöttar som arbetar för ökad integration genom att skapa möten. ÖppnaDörren och Yrkesdörren skapades av Axfoundation 2015 och drivs idag inom Axelerate.

Yrkesdörren – skapar möten mellan nya och etablerade svenskar för att bredda professionella nätverk. Yrkesdörren drivs av Axel Johnson.
Nya Kompisbyrån – kopplar ihop nya och etablerade över en fika eller en middag. Nya Kompisbyrån är en oberoende ideell organisation som stöds av Axel Johnson.
Svenska med baby – sammanför och erbjuder aktiviteter för nya och etablerade småbarnsföräldrar och deras barn. Svenska med baby är en oberoende ideell organisation som stöds av Axel Johnson.