Stäng
Hem

VÅR VISION
Vi ska ha en ledande position på våra marknader och våra företag ska driva och leda utvecklingen inom sina branscher. Genom våra verksamheter vill vi vara en positiv förändringskraft i det samhälle vi är en del av.

VÅR AFFÄRSIDÉ
Vi ska framgångsrikt bygga och utveckla lönsamma verksamheter inom handel och tjänster. Vi skapar förutsättningar för både företag och människor att växa.

VÅR STRATEGI
Vi bygger lönsam och långsiktig tillväxt genom utveckling och förnyelse. Om tio år kommer 50 procent av Axel Johnson att bestå av verksamheter vi inte ägnar oss åt idag.

VÅRA VÄRDERINGAR
Vi sätter kunden främst.
Vi bygger och utvecklar hållbara affärer.
Vi prövar nya idéer och förändrar oss.
Vi ger frihet och ansvar till våra medarbetare.