Stäng
Hem

Axel Johnson investerar i digitala tillväxtbolag och andra entreprenörsdrivna företag. De är motorer för vår utveckling in i framtiden, och hjälper oss skapa kontakter med entreprenörer, testa nya sektorer och pröva nya affärsmodeller.

MITT LIV
Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald, och finns idag i Göteborg, Stockholm, Norrköping, Linköping och Malmö. Bolagets kärnverksamhet  är ”Mitt Livs Chans”, som är ett adept- och mentorprogram för personer med utländsk bakgrund som saknar arbete motsvarande kompetens och professionella kontakter och nätverk. Programmet är kostnadsfritt för  adepter och finansieras genom partnersamarbeten med näringsliv och organisationer, som insett värdet och nyttan med ökad mångfald på arbetsplatsen.

Läs mer om Mitt Liv här.