Stäng
Hem

Det var 1873 som den 29-årige sadelmakarsonen Axel Johnson startade sitt första egna handelskontor. Snart blev export av järn och import av kol grunden för Axel Johnsons expansion. I dag har familjeföretaget utvecklats till en koncern med inriktning mot handel och tjänster i Europa.

 

 

Axel Johnson


Grundaren

Det var 1873 som den 29-årige sadelmakarsonen Axel Johnson startade sitt första egna handelskontor, A. Johnson & Co, på Lilla Nygatan i Stockholm. Grunden för företagets expansion blev export av järn och import av kol. Kolaffärerna var det som förde företaget in i rederibranschen och 1890 bildades Rederiaktiebolaget Nordstjernan. Järnaffärerna ledde så småningom till att Axel Johnson förvärvade aktiemajoriteten i Avesta Jernverk år 1905. När Axel Johnson avled 1910 fick äldste sonen Axel, då knappt 35 år gammal, överta en betydande förmögenhet, ett handelshus, ett rederi och ett järnverk.

 

 

Axel Ax:son Johnson (Industrialisten)


Industrialisten

Axel Ax:son Johnson kallades Generalkonsuln och under hans ledning expanderade koncernen kraftigt. Bland annat skapade han världens första helt motordrivna oceanflotta och Skandinaviens första oljeraffinaderi. Vid Generalkonsulns bortgång 1958 lämnade han till sin äldsta son Axel ett hundratal företag med över 22 000 anställda och med en omsättning på 1,5 miljarder kronor.

 

 

Axel Ax:son Johnson (Internationalisten)


Internationalisten

1958 delades det stora företaget i två delar, A. Johnson & Co och Nordstjernan AB, båda under ledning av Bergsingenjör Axel Ax:son Johnson. Under Bergsingenjörens tid växte A. Johnson & Co ytterligare. Han expanderade koncernen som nu blev ett internationellt handelsföretag som både marknadsförde koncernens produkter i världen och bedrev egen handel med råvaror och industriprodukter. Under sjuttiotalet bildades frukt- och grönt företaget J S Saba och i USA byggdes en industrikoncern upp, det bolag som idag heter Axel Johnson Inc.

 

 

Antonia Ax:son Johnson

 

 

Affärskvinnan
Antonia Ax:son Johnson efterträdde sin far 1982 som styrelseordförande i A. Johnson & Co. A. Johnson & Co, sedermera Axel Johnson AB, genomgick i slutet av 80-talet en strukturomvandling, då all handel och distribution med olja, malm, metaller och stål avvecklades. Internationell handel och distribution var fortfarande basen i verksamheten men en ny kärnverksamhet byggdes upp inom svensk detalj- och dagligvaruhandel. I och med att Saba Gruppen förvärvades 1988 blev namn som Dagab, Hemköp och Åhléns en del av Axel Johnson koncernen.

 

 

Caroline Berg

Ny generation
Sedan år 2015 är Caroline Berg, dotter till Antonia Ax:son Johnson, ordförande i Axel Johnson. I dag är således fjärde och femte generationerna verksamma i företaget och den gemensamma kulturen och värdegrunden är präglad av respekt för människor, affärer och relationer. Axel Johnson-koncernen har skiftat skepnad under sin 145 år långa historia. Hur koncernen kommer att se ut i framtiden vet ingen säkert. Med en gemensam kultur och värdegrund fortsätter vi inom Axel Johnson koncernen att bygga, omvandla och utveckla lönsamma verksamheter. Och vi fortsätter att tro på familjeföretaget som ägarform för goda och långsiktiga affärer.

Axel Johnsons historia i korthet

1873. Axel Johnson grundas
Sadelmakarsonen och handelsbokhållaren Axel Johnson grundar A. Johnson & Co, en agentur- och kommissionsaffär på Lilla Nygatan i Stockholm.

1883. Räddar Avesta jernverk
Avesta Jernverk i kris. Vid rekonstruktionen blir A. Johnson & Co delägare.

1890. Rederiaktiebolaget Nordstjernan grundas
Ångfartyget Annie Thérèse, döpt efter grundarens hustru, blir rederiets första fartyg. Grunden till Johnson Line läggs.

1910. Generalkonsuln tar över
Axel Johnson avlider och hans äldste son Axel Ax:son Johnson, även kallad Generalkonsuln, tar över.

1928. Oljeraffinaderi och vägbolag
Axel Ax:son Johnson bygger Skandinaviens första oljeraffinaderi i Nynäshamn för att förse fartygen med diesel. Asfalt och vägbolag förvärvas för att tillvarata nya affärsmöjligheter.

1958. Tredje generationen tar över
Generalkonsuln Axel Ax:son Johnson avlider och lämnar efter sig över 100 bolag. Nordstjernan blir stiftelseägt och tillförs huvuddelen av Johnsonkoncernen. Sonen Axel Ax:son Johnson, även kallad Bergsingenjören, tar över som koncernchef i Nordstjernan och i handelsbolaget A. Johnson & Co.

1971. Antonia börjar
Axel Ax:son Johnsons dotter Antonia börjar arbeta i firman.

1979. Ny vd
Göran Ennerfelt blir vd efter Bergsingenjören Axel Ax:son Johnson.

1982. Antonia blir ordförande
Nordstjernan omstruktureras. Affärssamverkan mellan Nordstjernan och A. Johnson & Co minskar successivt. Antonia Ax:son Johnson blir ordförande i A. Johnson & Co.

1988. Satsning på konsumenthandel
Saba Gruppen förvärvas med bland andra Åhléns, Dagab, Hemköp, B&W och Saba Trading. A. Johnson & Co byter namn till Axel Johnson.

1990. ”Det goda företaget”
Antonia instiftar begreppet med fokus på kvalitet, miljö och hälsa.

1993. Stiftelse för miljö och utveckling
Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling bildas.

1999. Investerar i tillväxtföretag
Novax bildas och blir plattformen för investeringar i tillväxtföretag som Filippa K, RCO, Academic Work och ApoEx.

2000. Axfood tar form
Axfood bildas genom sammanslagningar av Hemköpskedjan, Dagab och D-gruppen. Willys expansion startar och blir en rikstäckande kedja.

2001. AxFast blir systerkoncern
Fastighetsbolaget AxFast köps ut ur Axel Johnson och blir en framgångsrik systerkoncern.

2005. Fjärde och femte generationen
Två generationer arbetar tillsammans med att utveckla koncernen.

2006. Nya förvärv
Axel Johnson International köper en rad teknikhandelsföretag. Axel Johnson blir huvudägare i Mekonomen Group. Svensk Bevakningstjänst blir ett helägt koncernbolag till Axel Johnson.

2013. Mångfaldsprogrammet Axelerate initieras
Satsningen ska öka mångfalden i ledande positioner inom hela Axel Johnsonkoncernen.

2015. Caroline Berg blir ordförande
Caroline Berg, femte generationen, tar över ordförandeklubban i Axel Johnson.

2019. Satsning på solenergi och helägare till Martin & Servera
Under 2019 genomförs två förvärv inom en för Axel Johnson ny bransch – solenergi – genom investeringar i svenska Eneo och norska Otovo. I december blir Martin & Servera ett helägt dotterbolag genom att Axel Johnson köper familjen  Oldmarks 30-procentiga ägande i bolaget.