Stäng
Hem

Vid Center for Retailing bedrivs utbildning och forskning i nära samarbete med den svenska detaljhandeln. Centret ansvarar bland annat för Handelshögskolans treåriga kandidatprogram i
Retail Management där Axel Johnson aktivt deltar som partner.

– Samarbetet med Axel Johnson är av stor vikt för Handelshögskolans strategiska satsning på detaljhandeln, säger Sara Rosengren, professor i företagsekonomi och chef för Handelshögskolans Center for Retailing. Axel Johnsons breda portfölj av detaljhandelsbolag ger fantastiska möjligheter att förstå vilka utmaningar branschen står inför, något som kommer både våra forskare och studenter till godo.

Vid Center for Retailing läggs stort fokus på att integrera företagsproblem i såväl undervisning som forskning. I Retail Management-programmet kombineras akademisk kunskap med praktisk relevans genom projektarbeten, workshops och gästföreläsningar. Axel Johnson deltar i flera av kurserna genom case och föreläsningar samt genom Axel Johnsons retailklubb. Retailkubben är en del av kursen Applied Retail Track som löper parallellt med andra kurser under hela utbildningen.

– Upplägget med retailkubbar är unikt. I kursen skapas lärandet gemensamt av företagen, skolans fakultet och programmets studenter. Aktuella frågor hos företagen blir en utgångpunkt för den akademiska undervisningen, säger Fredrik Lange, chef för Retail Management programmet vid Handelshögskolan i Stockholm. Genom Axel Johnsons retailklubb får studenterna insikt i de utmaningar som möter allt från varuhus till livsmedelskedjor och rena e-handlare.

Under hösten 2018 startade även Antonia Ax:son Johnsons Tutorial Program som syftar till att ge studenterna fördjupat lärande, fler bryggor mellan teori och praktik och en förmåga att artikulera insikter kring nutida utmaningar för företagande och samhälle. Läs mer om detta nedan.

Antonia Ax:son Johnson Tutorial Program

Tack vare ett tätt samarbete och en donation på 50 miljoner kronor från Axel Johnson Gruppen har Handelshögskolan i Stockholm lanserat Antonia Ax:son Johnson Tutorial Program, en satsning på undervisning och personlig utveckling som blir den största i Handelshögskolans historia. Donationen är unik i Sverige i sitt slag då merparten av offentlig och privat finansiering vanligtvis går till forskning och inte undervisning.

Programmet startade hösten 2018 och kandidatstudenterna vid Handelshögskolans Retail Management-program ges möjligheter till fördjupat lärande genom att kontinuerligt träffa en senior forskare för att diskutera aktuella ämnen och sin egen utveckling. Programmet är inspirerat av universitet som Oxford, Cambridge och amerikanska liberal arts-colleges och följer i Handelshögskolans tradition med hög lärartäthet och nära kontakt mellan studenter och fakultet.

Handelshögskolans kandidatprogram i Retail Management är idag är ett av få akademiska utbildningsprogram i världen där företag, studenter och fakultet integreras i programmets pedagogik. Akademiska teorier konfronteras med företagens utmaningar vilket skapar en unik inlärningsmiljö med stark verklighetsförankring.

– De svenska och internationella handelsföretagen är en stark utvecklingskraft i Sverige och i världen. Inom handeln behöver vi medarbetare med djupa akademiska kunskaper, en öppen förståelse för omvärlden och breda perspektiv. Vi vill därför utöka vårt samarbete med Center for Retailing med en satsning på pedagogik, på det interaktiva lärandet och en djupare dialog mellan lärare och studenter. Jag gläder mig att få bidra med ett viktigt steg i skolans utveckling för framtidens medarbetare”, säger Antonia Ax:son Johnson.