Stäng
Hem

Axel Johnson har alltid varit en del av mitt liv och under min uppväxt var affärerna ständigt närvarande runt middagsbordet. Att vara  familjeföretagare är en livsstil och ett livsval. Den starkaste drivkraften har alltid varit att bygga och utveckla, göra nytt och förändra. Under vår långa historia, drygt 145 år, har affärerna ständigt omformats och omprövats. Vi har genomgått många skiften och utvecklas ständigt in i nya områden. Sedan några år tillbaka genomgår handeln den största transformeringen genom tiderna. Digitaliseringen och teknikutvecklingen påverkar hur vi arbetar och genererar nya affärsmodeller. Relationerna med kunderna ändrar skepnad och vi ersätter gamla sätt att jobba med nya. Våra affärer och åtaganden som företag kräver en hög utvecklings- och innovationstakt.

Sverige har ett bra innovationsklimat, men det finns samtidigt stora utmaningar när det gäller brist på kompetens inom det digitala området. Utöver de många och stora satsningar på utbildningar som genomförts inom koncernen under året, har vi därför även medverkat till initiativet Forum för Omställning, en plattform där vi kraftsamlar från näringsliv, fackliga organisationer och akademi. Syftet är att sprida kunskap och lösningar för att klara omställningen i Sverige. Vi vill engagera oss konkret för att stärka Sveriges förutsättningar att bejaka strukturomvandlingen, samtidigt som samhället hålls ihop. Det kommer att kräva mer flexibla utbildningssystem och snabbspår för kompetensutveckling inom bristyrken. Men vi behöver också inspirera till ett livslångt lärande och odla en kultur med stor aptit för ny kunskap och personlig utveckling.

Som ägarfamilj har vi en grundmurad tro på företaget som en positiv förändringskraft i samhället. Affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand, bildar ett starkt rotsystem som förser oss med näring och driver oss att arbeta med hållbarhet som en integrerad del av företagets strategi. Vi investerar och utvecklar, mäter och följer upp. För oss som handelskoncern har en minskad miljö- och klimatpåverkan stått i fokus under många år, likväl som arbetet med hållbarhet i produktionsledet och utveckling av fler hållbara produkter och tjänster. Vår roll i samhället expanderar också in i nya områden och de senaste åren har integration och mångfald stått i centrum för många nya satsningar. Det handlar om att ta tillvara på all kompetens och att vi vill ha medarbetare och ledare som speglar våra kunder – och samhället i stort. Vi vill också bidra till en ökad integration och att minska utanförskapet i samhället. Utöver de hundratal aktiviteter som pågår inom koncernen för att öka mångfalden, ingick vi under året ett nytt partnerskap med The Global Village som varje år genomför Järvaveckan. Syftet är att skapa broar och minska avståndet mellan näringsliv,  civilsamhället, medborgare och politiker. Järvaveckan 2018 hade 30 000 besökare och skapade nya former av möten och samtal. Dessa möten och samtal vill vi vara en del av.

För att fortsätta tidigare generationers värv i ett anrikt familjeföretag krävs ett aktivt och genomtänkt beslut att vilja och våga. Min ambition är att Axel Johnson ska finnas kvar i minst 145 år till. Jag känner mig stolt och tacksam över de avtryck som våra chefer och medarbetare gör dagligen genom att utveckla våra affärer.

Caroline Berg
Ordförande
Stockholm i april 2019