Stäng
Hem

Fem år har nu gått sedan jag började som ordförande i Axel Johnson. Det har varit händelserika år med stora skiften i både omvärlden  och verksamheterna. När jag tillträdde som femte generationens familjeföretagare, uppvuxen i en företagskultur med stort fokus på att bygga och utveckla nya affärer, var det naturligt att höja våra ambitioner för förnyelse och utveckling.

Vi såg hur teknisk utveckling och förändrade konsumtionsmönster ställde nya krav på ökad transformation och affärsutveckling i våra verksamheter. E-handeln var på tillväxt liksom områden som dataanalys, automation och cirkulär ekonomi. Möjligheterna var många. 2015 satte vi ett nytt mål som fick namnet 10/50, som innebär att om tio år ska 50 procent av det vi gör vara saker som vi inte gör i dag. Ambitionen om en ökad utvecklingstakt såg jag som det yttersta uttrycket för vår långsiktighet.

Ett viktigt budskap när vi lanserade målet var att majoriteten av de nya affärerna skulle komma från våra befintliga  verksamheter, där vi hade våra starka positioner och våra många kompetenta medarbetare som med kraft kunde driva utvecklingen. När jag nu gör en halvhalt, halvvägs igenom tioårsperioden, gläds jag åt den höga förändringstakt som präglar alla Axel Johnsons verksamheter. Sedan 2015 har vi skapat 31 procent nya affärer – nya produkter, nya tjänster eller expansioner in i nya marknader. Inom koncernen har vi förvärvat eller investerat i 94 helt nya bolag, och en majoritet av dessa har varit kopplade till våra befintliga verksamheter. Många gånger är det företagare och  entreprenörer som lockas av att bli en del av Axel Johnson-familjen för vår långsiktighet, i kombination med våra värderingar och tro på människors egna drivkrafter. Vi har också gått in i helt nya områden, som solenergi, och investerat i bolag med nya digitala affärsmodeller.

Jag är stolt över den förändringsvilja och nyfikenhet som finns i våra verksamheter och hos våra engagerade medarbetare och ledare. Jag är också stolt över att ledarskapet inom koncernen präglas av stor öppenhet och transparens,  nytänkande och mod. Det är utmanande att leda i en hög  förändringstakt som ofta kräver att vi tar nya vägar i  svårnavigerad terräng. 2019 blev ett rekordår med bra tillväxt och det bästa resultatet vi haft hittills i Axel Johnsons historia. Det är en stor glädje att vara med och leda ett familjeföretag som efter 147 år har en så hög rörelseenergi.

SAMHÄLLSENGAGEMANG MED DJUPA RÖTTER
Under 2019 fortsatte vi också att utveckla vårt samhällsengagemang. Min övertygelse om företagande som en positiv förändringskraft har rötter i Axel Johnsons historia. Min mamma Antonia etablerade under början av sin  ordförandeperiod på 1980-talet begreppet ”Det goda  företaget”. Hon hävdade att vinstgenerering inte var ett företags enda uppgift, utan pratade även om samhällsansvar. Då, långt före att hållbart  företagande hade myntats som  begrepp, var kritiken högljudd och många företagsledare tyckte rent av att tanken på ett ansvar bortom sista raden var
provocerande.

I hållbarhetsdebattens tidiga barndom stod miljöfrågorna i fokus. Över tid har  tyngdpunkten förskjutits och breddats till andra områden som resurseffektivitet, social hållbarhet och klimat. Våra kunder är medvetna och ställer ofta höga krav när de gör sina val.

Under senare år har en ny fråga hamnat allt högre upp på agendan: frågan om det svenska samhällets förmåga att hålla ihop och att erbjuda möjligheter och delaktighet till alla. I dag bor mer än en halv miljon människor, eller dryga fem procent av Sveriges befolkning, i så kallade utsatta områden. Många som växer upp i Sverige  har helt enkelt långt sämre möjligheter än andra. Många  hamnar i utanförskap, utan nätverk och kontakter. Att vända den utvecklingen är en ödesfråga för Sverige. Som företag har vi en viktig roll att spela.

Genom våra verksamheter möter vi över en och en halv miljon kunder varje dag. Med  över 25 000 medarbetare bara i Sverige, är vi en av landets största privatägda företagsgrupper. Axel Johnsons långsiktiga utveckling är på många sätt väl  sammanflätad med det svenska samhällets utveckling. Vi behöver se, förstå och möta vår tids samhällsutmaningar.

VI ACCELERERAR MÅNGFALDSARBETET
Inkludering och sammanhållning är avgörande framtidsfrågor för svenskt samhälle. Men för Axel Johnson är mångfald i första hand en kritisk affärsfråga. Det handlar om vår förmåga att rekrytera de bästa medarbetarna, och att ha medarbetare och ledare som speglar våra kunder.

Vårt mångfaldsmål att 20 procent av våra ledare år 2020 ska ha utländsk bakgrund ligger fast. Andelen har mer än  fördubblats de senaste fem åren, från sex till 14 procent, tack vare ett stort engagemang och hårt arbete i våra koncernbolag. De som har kommit längst är KICKS som är uppe i 17 procent, följda av Axfood, Dustin och Åhléns på 15 procent. Det är sammantaget en stor ökning, men långt ifrån tillräcklig.

För att accelerera arbetet med att minska utanförskapet och röra oss snabbare mot våra mångfaldsmål startar vi under  2020 ett nytt verksamhetsområde, Axelerate. Ambitionen är att skapa fler möten, nätverk och vägar för att bryta utanförskap och samtidigt bygga en ännu starkare kompetens i alla våra bolag. Här kommer vi även att samla och skala upp våra befintliga initiativ och samarbeten med exempelvis ÖppnaDörren, en plattform där nya och etablerade svenskar möts, Mitt Liv med  mentorprogram för personer med utländsk bakgrund, och vårt huvudpartnerskap med The Global Village och Järvaveckan.

Fler insatser och initiativ kommer att behövas, och Axelerate kommer att bidra med att visa vägen.

Vi fortsätter att tro på företag som en positiv förändringskraft, för att det skapar nytta för våra kunder, medarbetare och affärer – och för de samhällen där vi verkar. När vi nu går in i ett nytt decennium har vi kommit en god väg mot vårt 10/50-mål. Vi är inne i en snabb förnyelsefas som erbjuder stora och meningsfulla möjligheter till utveckling för människor och bolag som vill växa. Vi har styrkan och modet att ta nya vägar och att långsiktigt fortsätta bygga våra affärer och i  förlängningen våra samhällen, till något nytt och bättre.

Caroline Berg
Ordförande
Stockholm i april 2020