Stäng
Hem

Men kan vi, kan jag, som vuxit upp utan krig, svält eller förtryck någonsin förstå?
– Det är klart du kan. Har du aldrig frusit? Har du aldrig varit rädd? Har du aldrig varit hungrig?
Jo.
– Då så.
Men att hoppa över lunchen och inte hinna med middagen är en sak. Att försöka ta sig över Medelhavet i en läckande gummibåt eller svälta som du gjorde i koncentrationslägren är något annat.
– Hunger är hunger. Rädsla är rädsla. Använd din erfarenhet och din empati och tänk dig in i situationen. Det där är bara undanflykter.

Svaren är Hédi Frieds och frågorna kunde vara mina. Hédi vet vad hon pratar om. När nazisterna tog över makten under andra världskriget skedde förändringarna gradvis. Förändringar och orättvisor normaliserades och som Hédi beskriver det; det var illa, men livet var inte hotat. Så småningom blev det värre. Hédi kom att fängslas, tillsammans med sin familj, och fördes till koncentrationslägren i Auschwitz och Bergen-Belsen. Hon överlevde. Det gjorde inte hennes föräldrar, och inte heller sex miljoner andra människor. När orättvisorna kommer successivt, lite i taget, vänjer man sig och fortsätter att hoppas att de ska ta slut och att allt ska bli bättre igen. Det som Hédi upplevt får aldrig glömmas bort. Alla bär ett ansvar för att inte vänja sig vid orättvisor.

Idag står vi inför stora utmaningar i Sverige, och i världen, när det gäller integration. Klyftorna har blivit större och samhället mer segregerat. Diskrimineringen ökar och nationalismen har fått fäste på många håll. Sakta, som en glaciär, tycks samhället förändras i sina grundvalar. Demokratins ramar utmanas, en ny verklighet kryper närmare. Synliga – och osynliga – barriärer ställer myndigheter och institutioner på prov. Inkludering och integration är en av de viktigaste frågorna de närmaste åren. Ingenting skadar oss så mycket som när människor känner utanförskap. Ord löser inte problemen – utan handling.

På Axel Johnson är vi bestämda över att företagandet är en plats för just handling och förändring. Axfood tar varje år emot flera hundra nyanlända och asylsökande individer på praktik i sina butiker. Bolaget har dessutom startat lärlingsprogrammet Nyanländ i Axfood där nyanlända medarbetare har anställts för att under ett år varva butiksarbete med digitala utbildningar. Åhléns låter sina medarbetare på arbetstid delta i Axfoundations projekt ÖppnaDörren, ett initiativ där etablerade och nya svenskar möts – och försöker nu också få kunderna att delta genom särskilda aktivitetsdagar på vissa av varuhusen. Martin & Servera har utbildat samtliga medarbetare i mångfald. Vi har i koncernen cirka 1 700 medarbetare från Samhall som arbetar runt om i våra butiker, lager och kontor. Vi är delägare i Mitt Liv som arbetar med integration. Vi har nyligen genomfört Axelerate Leadership Program, ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för att identifiera och utveckla talanger med internationell bakgrund. Aktivitetsnivån är hög och vi ser styrkan i att ha medarbetare och chefer som speglar våra kunder. Som Hédi Fried föreslår har vi som ambition att fortsätta använda vår empati och våra erfarenheter för att öppna dörrar. Vi har bråttom och mycket kvar att göra.

Inom Axel Johnsons 145-åriga historia har det alltid funnits en vilja och ett stort mod att pröva nytt. Förnyelsekraften och förändringsviljan präglar hur vi arbetar och är det yttersta uttrycket för vår långsiktighet. Den stora transformation som vi upplever just nu inom handeln är full av möjligheter, men den kan också vara lite skrämmande. Vi möter en miljon kunder varje dag som ställer nya krav, sanden skiftar under våra fötter, affärsmodeller ställer om och nya kundbeteenden utvecklas. Affärsutvecklings- och förvärvstakten inom koncernen är just nu mycket hög. Vi lägger stort fokus på digitalisering och teknikutveckling, och att utveckla våra kunderbjudanden. Nyfikenhet och nya kundinsikter är en viktig drivkraft. Det öppna och snabbfotade ledarskapet som syns i koncernens bolag imponerar och insatserna som våra medarbetare utför med ett engagemang utöver det vanliga gör mig stolt. Som familjeföretag fortsätter vi att tro på kombinationen av uthållighet och otålighet, långsiktighet och förnyelse. Med mod och en stor förändringsvilja fortsätter vi, med glädje, traditionen att pröva nytt. Vi planerar för att finnas i minst 145 år till.

Caroline Berg
Ordförande
Stockholm i april 2018