Stäng
Hem

MARIE FOSSUM STRANNEGÅRD NY VD FÖR AXSOL

Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för AxSol. Hon kommer närmast från rollen som vd för IVL Svenska Miljöinstitutet och har dessförinnan en bakgrund från energiområdet inom Fortum och Ericsson, samt som partner på EY. AxSol grundades 2020 och har sedan starten utvecklats till en ledande aktör på den svenska och nordiska solenergi-marknaden.

Axel Johnson bildade AxSol med ambitionen att investera i, bygga och utveckla ledande bolag inom solenergi. AxSol är idag majoritetsägare i Solkompaniet och EnergiEngagemang, med ett betydande ägande i Epishine och Otovo och i nystartade Lykta, Qurrent och Emulate.

Marie Fossum Strannegård tillträder efter sommaren, och efterträder Johan Bergström som lett AxSol sedan starten 2020. Johan Bergström lämnar Axel Johnson, men kvarstår som ledamot i solel-marknadsplatsbolaget Otovo, där AxSol är största ägare.

Thomas Ekman, styrelseordförande AxSol:
”Marie Fossum Strannegårds starka erfarenhet i gränslandet mellan teknologi och energi tillsammans med hennes kraftfulla ledarskap kommer att stärka våra bolag när vi nu går in i nästa fas för AxSol. Utifrån den position vi byggt upp under Johans ledning och med våra höga och långsiktiga ambitioner är jag övertygad om att Marie, tillsammans med AxSol-teamet och våra bolag, kommer att ta steget från ett lovande till ett ledande solenergibolag. Vi vill driva utvecklingen på de nordiska marknaderna och växa solenergi till ett betydande ben inom Axel Johnson.”

Marie Fossum Strannegård har en bred bakgrund med ledande befattningar i gränslandet mellan energi, teknologi och affärsutveckling på bland annat Ericsson och Fortum, samt som partner på EY. Hon kommer närmast från rollen som vd för IVL Svensk Miljöinstitutet, ett forskningsinstitut med över 400 miljöspecialister som bedriver forskning och uppdragsverksamhet för företag och myndigheter.

Marie Fossum Strannegård, tillträdande vd AxSol:
”Jag ser mycket fram emot att återvända till energiområdet som befinner sig i en oerhört dynamisk tid. Det gäller i synnerhet solenergin som är det snabbast växande energislaget i EU och som står på tröskeln till genombrott i Sverige – en utveckling som AxSol har ambitionen att driva. Därtill är jag glad över att ansluta till just AxSol och Axel Johnson, vars kombination av otålig förnyelse, tydliga värderingar och långsiktighet skapar ett riktigt spännande sammanhang.”