Stäng
Hem

Makthavare på plats på Järvaveckan öppnar dörrar för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden

Karin Tegmark Wisell, Anders Kessling och Caroline Berg är några av makthavarna som deltar i Yrkesdörrens matchningsmöten under Järvaveckan, och därmed bidrar till att öppna dörrar till arbetsmarknaden för utrikes födda.

På en arbetsmarknad där vartannat företag rekryterar via kontakter blir ett professionellt nätverk ofta avgörande för att hitta ett arbete. Därför arrangerar Yrkesdörren möten mellan utrikes födda och etablerade svenskar inom samma bransch. Under Järvaveckan är det politiker, generaldirektörer och företagsledare som sitter på andra sidan bordet.

– Vi tror på det personliga mötet och magin som skapas däri. För den utrikes födda är detta en möjlighet att få en inblick i hur den egna branschen fungerar i Sverige och få nya kontakter. För makthavarna som deltar är det en möjlighet att få en inblick i vilka utmaningar och hinder man möts av som ny arbetssökande i landet, samtidigt som de delar med sig av sin kompetens och erfarenhet samt breddar sitt nätverk, säger Yrkesdörrens Anna Urombi.

Makthavarna kommer på förhand att matchas med varsin deltagare via Yrkesdörren. Mötena kommer att ske i Axel Johnson-tältet under Järvaveckan mellan den 1-3 juni. Bekräftade makthavare som kommer att delta är:

Johan Pehrson, tillförordnad partiledare Liberalerna
Caroline Berg, styrelseordförande Axel Johnson
Anders Kessling, generaldirektör Delegationen mot segregation
Karin Tegmark Wisell, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten
Annika Salomonsson, ledamot Unionen
Martin Ådahl, riksdagsledamot, Centerpartiet

Om Yrkesdörren
På en arbetsmarknad där vartannat företag rekryterar via kontakter blir ett professionellt nätverk ofta avgörande. Det skapar en klyfta mellan etablerade och utrikes födda svenskar. Yrkesdörren är ett integrationsinitiativ och en folkrörelse som genom möten vill överbrygga den klyftan och snabba på utrikes föddas väg in på den svenska arbetsmarknaden. Dessa möten bidrar till ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som breddar nätverk. För den icke-etablerade innebär ett möte också ett tillfälle att lära sig mer om sociala koder, se sina möjligheter och öka sitt självförtroende på arbetsmarknaden. Vår vision är en arbetsmarknad där människor med olika bakgrunder och erfarenheter finner sin rätta plats.