Stäng
Hem

Axel Johnson lanserar FoodBridge

Vad ska vi äta i framtiden för att vi och vår planet ska må bra? Med den frågeställningen som utgångspunkt startar Axel Johnson nu FoodBridge, en koncerngemensam plattform för investeringar i tidiga innovativa foodtech-startups. Ambitionen är att främja samarbete och innovation över hela värdekedjan, i partnerskap med externa aktörer såväl som de egna koncernbolagen, för att accelerera hållbar förändring av vårt matsystem.

De nordiska länderna har en unik möjlighet att leda transformationen av det globala livsmedelssystemet. Men för det krävs att aktörerna inom matområdet kan övervinna bristen på samarbete i livsmedelsområdet.

Ambitionen med Axel Johnson FoodBridge är att driva nytänkande och samarbete både inom Axel Johnson och i samarbete med externa entreprenörer och forskare för att hitta nya lösningar som säkerställer en mer effektiv resursanvändning och positiv påverkan på livsmedelskedjan.

Fanny Nachemson, ansvarig för Axel Johnson FoodBridge

Ett verktyg i det arbetet kommer att vara investeringar i idéer och bolag med potential att skapa positiv förändring, men som befinner sig i en tidigare fas än de bolag som Axel Johnsons investeringsarm Novax samt övriga koncernbolag investerar i. De teman som FoodBridge särskilt kommer att fokusera på är matsvinn, hälsa & näringsinnehåll, framtidens mattjänster och produktutveckling för minskad miljö- och klimatbelastning.

Inom Axel Johnson finns ledande verksamheter inom dagligvaruhandel, food service och foodtech, och mat står sammantaget för omkring 70 procent av Axel Johnsons konsoliderade omsättning.

Fanny Nachemson har rekryterats till Axel Johnson för att driva FoodBridge. Fanny har en bakgrund som Investment Manager på PINC (Paulig Incubator) där hon investerat i tidiga foodtech start-ups.

Fanny Nachemson:
”Samarbete är avgörande för att skapa förändring och det gäller inte minst inom den komplexa livsmedelsindustrin. FoodBridge-plattformen innebär en fantastisk möjlighet till ökat samarbete och kunskapsutbyte mellan startups, forskningsvärlden och våra koncernbolag för att hantera de många utmaningarna och de stora möjligheter vi står inför i branschen idag.”

Sara Öhrvall, COO Axel Johnson:
”Maten är Axel Johnsons absoluta tyngdpunkt. Det är också ett område med ett enormt ekonomiskt, socialt och miljömässigt avtryck. Vi tar det här initiativet för att öka vår exponering mot morgondagens lösningar, genom att investera i tidiga verksamheter och idéer som kan skapa värden även bortom det finansiella resultatet och påverka branschen i positiv riktning”.

Om Axel Johnsons matverksamheter

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandel i Sverige och består av en familj av särskiljande matkoncept som samverkar, däribland Willys, Hemköp, Dagab och Urban Deli. www.axfood.se

Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist och levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning och tjänster till restauranger, kaféer, butiker, barer och storkök. www.martinservera.se

Novax är en aktiv och långsiktig ägarpartner som investerar i små- och medelstora tillväxtbolag. Framtidens Mat är ett av Novax investeringsteman, och man har hittills investerat i bland annat brittiska Ulrick & Short, ProLupin och svenska Gårdsfisk. www.novax.se

För mer information: fanny.nachemson@axeljohnson.se