FoodBridge släpper foodtech-rapport om framtidens mat

2023-02-16

FoodBridge lanserades våren 2022 med syftet att främja innovation inom matsystemet och att investera i tidiga foodtech-bolag med potential att accelerera hållbar förändring längs hela värdekedjan.

Rapporten ”A taste of Foodtech: Trends reshaping the food system” är ett av flera initiativ för att sprida kunskap om foodtech och inleda en dialog mellan olika aktörer i matsystemet: entreprenörer, etablerade bolag, offentliga beslutsfattare, investerare och konsumenter. Varje kapitel i rapporten avslutas med en QR-kod där läsaren kan lämna kommentarer och gärna utmana rapportens innehåll.

Fanny Nachemson, Head of FoodBridge:
”Vi vill inspirera fler att lära sig om foodtech och hoppas att den här rapporten kan vara en kunskapskälla för många. Med fokus på innovation, befintliga lösningar och utmaningar vill vi sporra till engagemang och diskussion om hur vi kan skapa ett bättre framtida matsystem”

Rapporten ”A taste of Foodtech: Trends reshaping the food system” berör många aktuella frågor och utmaningar såsom matsvinn, livsstilssjukdomar, proteinskifte och matinflation, men lyfter också möjliga vägar till positiv förändring. Trots en stark tro på innovation och teknikutveckling så är ett viktigt medskick i rapporten att priset på vår mat bättre behöver reflektera matens faktiska kostnader, inklusive dess klimatavtryck.

Rapporten finns att ladda ner här