FoodBridge blir en del av Novax fokus-sektor Framtidens mat

2024-07-05

Under 2022 startade Axel Johnson initiativet FoodBridge med syfte att påskynda omställningen till ett mer hållbart matsystem. FoodBridge investerar i tidiga foodtech-bolag med potential att skapa positiv förändring och har fungerat som en plattform för samarbete och innovation mellan mat-bolag inom och utanför Axel Johnson.

FoodBridge har med sin unika position snabbt etablerat sig inom europeisk FoodTech. Sedan starten har de bland annat investerat i Petgood, Improvin' och The Mediterranean Food Lab och kommer inom kort att göra sin femte investering.

Novax har som uppdrag att bygga framtida ben för Axel Johnson och investerar i och utvecklar europeiska små- och medelstora bolag med starka tillväxtutsikter. Sedan 2020 har Framtidens mat varit en av tre sektorer inom Novax med investeringsfokus på hållbar omställning och med särskild tonvikt på ingrediensindustrin.

Genom att integrera FoodBridge i Novax samlar Axel Johnson sin investeringsaktivitet inom matområdet och stärker sin position som en ledande aktör i den hållbara omställningen av livsmedelsindustrin. Axel Johnsons verksamheter inom mat spänner från FoodBridges tidiga investeringar, via Novax ingredienskoncern Ingå till Axfood och Martin & Servera som är ledande inom dagligvaror och food services.

Fanny Nachemson, Head of FoodBridge:

”I takt med att vi investerar i fler bolag ser vi stora fördelar med att bli en del av Novax team. Vi kommer kunna dra stor nytta av den omfattande kompetensen som finns inom investeringar och Framtidens Mat”.

FoodBridge och Novax drivs av samma frågeställningar inom Framtidens mat och har båda ett nära samarbete med Axel Johnsons mat-bolag. FoodBridge investeringsfilosofi skiljer sig något från Novax som vanligtvis investerar i ett senare skede. Med FoodBridge som en del av Framtidens Mat-sektorn stärker Novax sin position som hubb för Axel Johnsons investeringar i tillväxtbolag inom Framtidens Mat.

Pär Warnström, sektorsansvarig Framtidens Mat på Novax:

”Matsektorn har genomgått en stor förändring de senaste tio åren, men det är en lång resa kvar. Genom att utöka Novax mandat kan vi ta ett ännu starkare grepp i frågor som är viktiga för matsystemet och därmed för Axel Johnson”.