Stäng
Hem

Flera förvärv för Axel Johnson International

Axel Johnson International fortsätter att stärka sin position som marknadsledande teknikhandelskoncern genom flera förvärv i Norden och övriga Europa.

Den 18 december slutfördes förvärvet av fem företag från finska SKS Group. Företagen har tillsammans en total omsättning om 40 miljoner EUR och erbjuder premiumprodukter och tjänster till den nordiska maskinbyggnads- och utrustningsindustrin. Transaktionen inkluderar SKS Control, SKS Mechatronics, SKS Mekaniikka, SKS Sweden och SKS Tehnika.

AxFlow Holding, affärsområdet Fluid Handling Solutions, har etablerat sig på den estniska, lettiska samt litauiska marknaden genom förvärvet av Bahr Pump OU (Estland), Pumptechnique SIA (Lettland) och Flow Technologies UAB (Litauen). Affären stängdes den 20 december.

Affärsområdet Transport Solutions förvärvade den 2 januari TMT. Malinen Oy. TMT. Malinen har verksamheter i Finland, Sverige och Baltikum och omsätter 13 miljoner EUR. Bolaget är tillverkare och distributör av aluminium-, stål- och plastprodukter till fordonsindustrin i Norden och Baltikum.

AxFlow Frankrike, en del av affärsområdet Fluid Handling Solutions, förvärvade den 12 januari det franska bolaget RDC Production, som är specialiserat inom underhåll och service av industriell flödeshanteringsutrustning med fokus på pumpar, värmeväxlare, homogenisatorer och ventiler.

Läs mer om förvärven på Axel Johnson Internationals hemsida.