Stäng
Hem

Bästa resultatet hittills för Axel Johnson

2016 är det bästa året hittills för Axel Johnson med ett resultat efter finansnetto på 3 698 miljoner kronor (2 165).

Även justerat för försäljningen av vår ägarandel i Mekonomen Group och andra jämförelsestörande poster är 2016 det bästa året hittills i Axel Johnsons historia med ett resultat1 på 2 848 miljoner kr (2 543).

– Axel Johnsons resultat på drygt 2,8 miljarder kronor visar att vi står starka. Men vi står inte still. Med Axel Johnsons starka balansräkning – och med fortsatt affärsutveckling och fler förvärv – har vi alla möjligheter att utvecklas väl åren framöver, säger Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef i Axel Johnson.

Läs hela bokslutskommunikén här.