AxSol blir en del av Novax

2024-04-25

Axel Johnsons solenergi-bolag AxSol blir från och med juni en del av Axel Johnsons investeringsarm Novax. Därmed skapas ett nytt fokusområde för Novax investeringar och bolagsbyggande – Energi – under ledning av AxSols vd Marie Strannegård. AxSol har utifrån sin bas inom solenergi en verksamhet som även omfattar tjänsteområden som på olika sätt stöttar tillväxten av förnyelsebar energi.

Axel Johnsons första investering inom solenergi gjordes 2019 och följande år bildades AxSol som en enhet för att investera i och utveckla ledande nordeuropeiska solenergibolag. AxSol är idag ägare i sex olika bolag med tyngdpunkt inom solenergi där de majoritetsägda bolagen Solkompaniet och EnergiEngagemang under fjolåret omsatte drygt 1,1 miljarder kronor. AxSol leds av vd Marie Strannegård som tillträdde hösten 2023.

Novax investerar i och utvecklar små och medelstora tillväxtbolag med fokus på sektorerna Framtidens mat, Preventiv hälsa och Teknisk säkerhet. Med denna förändring tillkommer Energi som investeringstema. Omsättningen i de av Novax majoritetsägda bolagen var ifjol 2,3 miljarder kronor. Den totala omsättningen i samtliga bolag där Novax är delägare var 18,6 miljarder kronor. Som tidigare kommunicerats tillträder Niclas Palmstierna som ny vd för Novax i juni.

Thomas Ekman, vd Axel Johnson och styrelseordförande Novax:

”Det här ger bästa möjliga sammanhang och utväxling för både teamet på AxSol och för Novax som helhet. Det finns en tydlig logik i den här förändringen då AxSol har ett likartat uppdrag som Novax – att skapa betydande framtida bolag och områden inom Axel Johnson, men specifikt inom energiområdet. Med detta samgående blir Novax en tydlig tillväxt- och förnyelsemotor inom Axel Johnson, med fyra högintressanta fokusområden.”

Marie Strannegård, vd AxSol och tillträdande sektoransvarig för energi inom Novax:

”Våra nuvarande bolag inom på solenergi utgör basen och utgångspunkten för vår fortsatta satsning inom energiområdet. Men vi ser också att det ökade inslaget av förnyelsebara energikällor tillsammans med en mer distribuerad energimarknad skapar utrymme för nya stödtjänster till nät- och kraftproduktion, bland annat balans- och optimeringstjänster. Vårt huvudfokus är att utveckla våra bolag och identifiera nya relevanta tjänster och entreprenörer som stöder övergången till förnybar energi. I det arbetet blir det en styrka att ha tillgång till det bredare Novax-nätverket.”