Stäng
Hem

Axfood förvärvar Bergendahls Food och ingår partnerskap med City Gross

Axfood förvärvar Bergendahl Food AB:s partihandelsverksamhet och stärker närvaron på den svenska dagligvarumarknaden. Därutöver inleder Axfood och Bergendahls ett strategiskt partnerskap avseende City Gross, där Axfood går in som minoritetsägare på 9,9 procent med option om en ägarandel upp till 30 procent.

Idag, måndag den 31 maj 2021, meddelade Axfood att man genom dotterbolaget Dagab Inköp och Logistik förvärvar 100 procent av partihandelsverksamheten Bergendahl Food AB. Axfood förvärvar också en minoritetsandel motsvarande 9,9 procent av aktierna i City Gross, med option om att stegvis under en femårsperiod öka ägandet upp till sammanlagt 30 procent. Transaktionen förväntas skapa synergier om cirka 200 miljoner kronor årligen som förväntas realiseras successivt fram till och med 2025.

Mia Brunell Livfors, vd och koncernchef Axel Johnson:

– Jag är, liksom Axfoods hela styrelse, övertygad om att det här steget har en synnerligen stark industriell logik. Det ger synergier och skalfördelar som skapar värden för de berörda bolagen och för deras kunder. Jag vill gratulera teamet på Axfood och Dagab, och de anslutande kollegorna på Bergendahls Food, till ett hårt och framgångsrikt arbete som lett fram till affären.

Nyheten innebär att det innevarande kvartalet kommer att gå till historien som en unikt förvärvsintensiv period i Axel Johnsons historia. Den 13 april meddelade Dustin förvärvet av Centralpoint, vilket gör Dustin till en ledande IT-återförsäljare i Benelux-regionen, och en betydande europeisk spelare.

– För mig är de här två affärerna signifikanta för hur vi som grupp har hanterat de senaste 14 månadernas svängningar och påfrestningar. Vi har med snabbhet och kraft parerat förändringarna här och nu, men samtidigt haft blicken mot horisonten, mot nästa produktlansering, teknikinvestering, butiksöppning, eller – som här – mot ett transformativt förvärv, säger Mia Brunell Livfors.

Transaktionens genomförande är villkorat av godkännande från Konkurrensverket.

Läs hela pressreleasen från Axfood här.