Axelerate ny huvudpartner till Beredskapslyftet och F1RST

2024-01-24

Axel Johnsons verksamhetsområde inom mångfald och inkludering, Axelerate, inleder året med att ingå två nya partnerskap. Ett med den ideella föreningen Beredskapslyftet och ett med F1RST. Båda dessa partnerskap handlar om att utnyttja kraften i företagande genom olika initiativ för att främja inkludering och tillvarata mänsklig ambition och förmåga.

Beredskapslyftet startade under våren 2020 och är idag en ideell förening som fungerar som en plattform för att mobilisera resurser från näringslivet i syfte att stötta samhället vid kriser och större händelser. Föreningen grundades av FAM, Novare och SAAB och nu går Axel Johnson in som fjärde huvudpartner. Fokus det senaste året har varit att förenkla inträde för ukrainare på den svenska arbetsmarknaden och i samhället i stort. Utöver det har ett nära samarbeta förts med skolor, polisen och samhället för att förebygga brottslighet bland yngre människor i socioekonomiskt utsatta områden. Axel Johnsons vd Thomas Ekman kommer att ingå i styrelsen som ordinarie ledamot och Nasim Khosravi, verksamhetschef för Axelerate, kommer ingå som suppleant. Genom detta partnerskap vill Axel Johnson bidra med kunskap, erfarenhet och nätverk inom flera olika områden.


Det andra partnerskapet är med F1RST. F1RST är ett initiativ av Daniel Sachs Foundation och Handelshögskolan i Stockholm med målet att hjälpa unga talanger att ta makten över sin framtid. I samband med partnerskapet inleds ett pilotprojekt kallat "F1RST Leap." Syftet med pilotprojektet är att inspirera ungdomar från underrepresenterade grupper genom sommarjobb, företagsbesök, föreläsningar och workshops, och på så sätt överbrygga klyftan mellan unga talanger och affärsvärlden.

Båda dessa partnerskap är i linje med Axel Johnsons vilja att vara en positiv förändringskraft i samhället. Partnerskapen med Beredskapslyftet och F1RST är två viktiga initiativ i strävan mot ett samhälle som håller ihop.

Nasim Khosravi, verksamhetschef Axelerate:

”På Axel Johnson söker vi ständigt samarbetspartners för att bidra till positiv förändring. De här två initiativen är helt i linje med vår strategi kring hur vi vill, och kan vara med och skapa ett mer inkluderande samhälle. Jag ser mycket fram emot att samarbeta med båda parterna för att på bästa sätt tillsammans driva de här viktiga frågorna framåt.”

Läs mer om Beredskapslyftet här: www.beredskapslyftet.se

Läs mer om F1RST här: https://www.hhs.se/f1rst

Om Axelerate:
Axelerate är ett centralt verksamhetsområde inom Axel Johnson med uppdrag att växla upp mångfalds- och inkluderingsarbetet i våra koncernbolag, samt stärka koncernens samhällsengagemang. Området startades 2020 och ambitionen är att Axel Johnson ska vara marknadsledande inom mångfald och inkludering. Under 2023 har Axelerate tagit initiativ till flera program som specifikt adresserar utmaningarna kring inkludering i det svenska samhället. Läs mer om Axelerate här.