Stäng
Hem

Axel Johnson har, inom ramen för Axelerate Leadership Program, inlett ett samarbete med Jobbsprånget/IVA för att påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund.

Axelerate Leadership Program är Axel Johnsons ledarskapsprogram för personer med utländsk bakgrund. Jobbsprånget är ett nationellt praktikprogram som erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker – ingenjörer, ekonomer, arkitekter och systemvetare.

Ett antal av Axel Johnson-bolagen kommer att rekrytera praktikanter för fyra månaders praktik via Jobbsprånget.

Samarbetet innebär också att Axel Johnson adderar ett ledarskapsprogram (Axelerate Leadership Program) för Jobbsprånget-deltagarna om ca sex dagar, med innehåll såsom ledarskap, information om Axel Johnson-gruppen, svensk arbetsrätt, svensk arbetskultur etc, som ska förbättra möjligheterna till en framgångsrik praktik och ett utökat svenskt nätverk för deltagarna.

Rekrytering till vårens praktikprogram pågår mellan 16 december och 16 januari och programmet startar sedan i februari/mars 2019.

Läs mer om Jobbsprånget här.