Axel Johnsons ägande i Dustin över 50 procent

2024-04-23

Axel Johnson AB har, via det helägda dotterbolaget AxMedia AB (”Axel Johnson”), förvärvat 6,7 miljoner aktier i Dustin Group AB till snittkursen SEK 13,50. Det innebär att Axel Johnsons ägande nu överskrider 50 procent, och uppgår till 50,1 procent.

Ökningen motiveras av en stark tro på Dustins position och framtidsutsikter, och Axel Johnsons ambition att som långsiktig, engagerad och tydlig huvudägare stödja Dustins fortsatta tillväxt och utveckling.