Stäng
Hem

Nu tar Axel Johnson nästa steg för att öka mångfald och kompetens inom koncernen. Genom att utgå från Axfoods befintliga rekryteringsprocess tas en kvalitetssäkrad ”best practice-process” fram med förankring i forskning.

Axel Johnson har sedan 2014 haft koncernövergripande mål om att öka mångfalden i våra bolag. För att nå hela talangpoolen och spegla våra kunder behöver vi säkerställa att vi har en kompetensbaserad och inkluderande rekrytering. Under 2020 etablerades verksamhetsområdet Axelerate för att växla upp arbetet inom Axel Johnsons koncernbolag, och utveckla våra externa partnerskap för positiv samhällsutveckling.

Axelerate har nu tillsammans med Axfood initierat utvecklingen av en forskningsstödd modell för hur kompetensbaserade och inkluderande rekryteringar och befordringar ska genomföras.
Rekryteringsmodellen kommer att tas fram genom att analysera Axfoods rekryteringsprocess i ett utvecklingssamarbete mellan Axfood, forskare från Handelshögskolan i Stockholm och Linköpings Universitet, och mångfalds- och inkluderingsspecialister från Mitt Liv AB (svb).

Vi är glada över den här möjligheten att ytterligare vässa vår rekryteringsprocess. Det är en styrka med olika kompetenser, infallsvinklar och bakgrunder – det leder till mer innovation och bättre beslut och bidrar därmed positivt till vår affär. Vi vet att mångfald och inkludering gör skillnad på sista raden, säger Monica Längbo, HR-direktör Axfood.

En granskning och analys av Axfoods befintliga rekryteringsprocess genomförs med fokus på att utvärdera hur tjänster utannonseras, hur kandidater väljs ut, genomförande av intervjuer och hur beslut om rekrytering fattas.

Från den akademiska sidan leds arbetet av Dr Laurence Romani på Center for Advanced Studies in Leadership vid Handelshögskolan i Stockholm och framtagning av rekryteringsmodellen leds av Mitt Liv. Till arbetet har även en referensgrupp med forskare från olika discipliner knutits.

Modellen utvecklas under våren 2021 genom observation och analys av Axfoods pågående rekryteringar, i syfte att analysera återkommande mönster, och att identifiera åtgärder för att säkerställa en kompetensbaserad och inkluderande rekrytering. Forskare kommer att skugga processen under urvalsmöten, anställningsintervjuer och möten där beslut kring vilka jobbsökande som ska erbjudas anställning diskuteras. Syftet är att få en ökad förståelse för hur sökandes profiler värderas i relation till organisationens behov, inriktning och befintliga personalsammansättning.

Utvärderingen ska resultera i en kvalitetssäkrad ”best practice-process”; en kompetensbaserad och inkluderande rekryteringsprocess med förankring i forskning, som kan delas med hela Axel Johnson-koncernen.

Det här projektet är ett högintressant exempel på hur akademisk expertis förs samman med ett företags löpande arbete för att förbättra rekrytering och befordran. Projektet möjliggörs genom att Axfood, som arbetat engagerat med mångfald och inkludering under många år, visar prov på en stor öppenhet och vilja att ta in externa ögon och röster i bolagets processer. Förhoppningen är att vi ska kunna dra nytta av lärdomar och slutsatser som bidrar till att kvalitetssäkra rekryteringen inom hela Axel Johnson-koncernen, säger Eliza Kücükaslan, verksamhetschef Axelerate.

Kontaktpersoner:
Eliza Kücükaslan, Verksamhetschef Axelerate
eliza.kucukaslan@axeljohnson.se
073-204 58 91

Magnus Törnblom, Presschef Axfood
magnus.tornblom@axfood.se
070-266 27 12

Mer om Axelerate: https://www.axeljohnson.se/mangfald/
Mer om Mitt Liv AB (svb): https://www.mittliv.com/se/om-oss/om-mitt-liv
Mer om Laurence Romani, Handelshögskolan Stockholm:
https://www.hhs.se/sv/forskning/departments/department-of-management-and-organization/research/people-in-organizations/the-employable-migrant/