Stäng
Hem

Axel Johnson tecknar sin pro rata-andel av Dustins nyemission

Dustins styrelse har beslutat att, under förutsättning av godkännande från extrastämma, genomföra en företrädesemission om cirka 700 miljoner kronor. Axel Johnson, som är största aktieägare med ett innehav om cirka 24,7 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, stödjer emissionsbeslutet och avser att rösta för godkännande av det samt att teckna sin pro rata-andel av nyemissionen.

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier förväntas offentliggöras senast den 5 oktober 2018.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 10 oktober 2018.