Stäng
Hem

Axel Johnson står bakom digital folkbildningsdag

Idag lanseras en mjukstart av den årliga temadagen Digital@idag. Det är startskottet för ett nytt initiativ till en årlig dag som ägnas åt kunskapsspridning och diskussion om digitaliseringens möjligheter, utmaningar och konsekvenser, med målet att hjälpa oss att forma bästa möjliga digitala samhälle.

Aktiviteter kommer ske på ett tiotal orter i Sverige och på ett tiotal platser i Stockholm tillsammans med ett femtiotal partners från både näringsliv, offentlig sektor, fackföreningsrörelse och universitetsvärlden. I samtalen deltar företagare, entreprenörer, forskare och politiker.

Axel Johnsons styrelseordförande Caroline Berg sitter i styrelsen för Forum för Omställning som är initiativtagare till Digital@idag, och medverkar idag i panelsamtal på Tekniska Museet och på Handelshögskolan i Stockholm. Så här säger hon, om initiativet till Digital@idag:

”I våra bolag ser vi dagligen vilka möjligheter som den tekniska utvecklingen rymmer: Möjligheter att bli bättre på att förstå och serva våra kunder, och att arbeta effektivare. Men det ställer också stora krav på utveckling och på omställning, på bolag likväl som på individer. Och samma sak – stora möjligheter å ena sidan, men stora krav på omställning å andra sidan, gäller också på samhällsnivå. Och som vid alla stora omställningar riskerar vi att människor hamnar utanför.

Digital@idag är tänkt att möta den risken genom att skapa bredast möjliga samtal och kunskapsspridning om digitaliseringsfrågor. Det är ett sammanhang där företag, lärosäten, fackföreningsrörelse, civilsamhälle och enskilda medborgare kan mötas. Jag hoppas att det här initiativet kommer att växa och bidra till en digital folkrörelse och i förlängningen också till en digitalisering med största möjliga innanförskap.”