Stäng
Hem

Sveriges solparksbestånd mer än fördubblas i ett slag då Axel Johnsons koncernbolag skapar Sveriges största solparker.

 

Axel Johnsons koncernbolag tecknar avtal med solenergi-bolaget Alight som innebär att totalt tre solparker med en sammanlagd årlig produktion på mer än 90 Gigawattimmar (GWh) kommer att byggas. Det innebär mer än en fördubbling jämfört med Sveriges idag etablerade solparksbestånd.

Axfood har tecknat ett avtal (Power Purchase Agreement*) om konstruktionen av en solpark med en årlig normalproduktion på omkring 40 GWh, medan Axel Johnson, tillsammans med koncernbolagen Axel Johnson International, Dustin, Kicks, Martin & Servera, STC och Åhléns ingått ett avtal om en park med en årlig produktion på dryga 30 GWh. Även dessa avtal sluts med Alight, som är Sveriges ledande PPA-leverantör inom solenergi. Parkerna planeras att uppföras i energiområde 3 och 4.

Martin & Servera har tidigare meddelat att man tecknat ett avtal med solenergibolaget Alight för en solpark om 19 GWh i Skurup. Byggnationen av solcellsparken i Skurup pågår för fullt och ca 18 000 av de drygt 35 000 solpanelerna har hittills monterats.

Axel Johnson har tidigare gjort avtryck som investerare i solenergibolag genom AxSol, som är delägare i bland annat Alight. Med den här investeringen visar koncernen även som köpare av energi, att man ser solenergi som en konkurrenskraftig och växande del av framtidens energisystem.

Mia Brunell Livfors, vd och koncernchef, Axel Johnson:
”Axel Johnson ska vara en stark och positiv förändringskraft i samhället, och ett uttryck för det är vårt arbete med minskad klimatpåverkan. Det är ett omfattande arbete som spänner över hela värdekedjan. Ett centralt område är att säkra en klimatvänlig energiförsörjning. Därför tar vi nu tillsammans inom koncernen ett viktigt och konkret steg för att sänka koncernens klimatavtryck genom att addera förnyelsebar energi till marknaden. Med det här steget bidrar vi också till en betydande framåtrörelse för den svenska marknaden för storskalig solenergi.”

Harald Överholm, vd Alight:
”Att se en stor svensk koncern gå från ord till handling och ta på sig ledartröjan i omställningen till grön energi är fantastiskt. Jag hoppas fler inom näringslivet inser fördelarna med att likt Axel Johnson ta kontroll över sin energikonsumtion och skapa mer förnyelsebar energi genom egna solparker”.

Alight och Axel Johnson-bolagen samarbetar genom ett så kallat PPA-avtal (Power Purchase Agreement) där Alight äger, bygger, installerar och sköter driften av anläggningen medan bolagen åtar sig att köpa all den el som produceras under minst tio år.
Martin & Serveras solpark i Skurup beräknas stå klar under Q2 2022, medan Axel Johnson- och Axfood-parkerna väntas bli slutförda under första halvan av 2023. Tillståndsansökningarna för de två sistnämnda parkerna är under behandling.

För mer information, kontakta:
David Salsbäck, kommunikations- och hållbarhetsdirektör
david.salsback@axeljohnson.se
073-389 00 90

PPA, Power Purchase Agreement, är ett elköpsavtal där köparen åtar sig att köpa elen som produceras på en solanläggning till ett fast pris för att sänka sina elkostnader, minska miljöpåverkan och skydda sig mot volatilitet i elmarknaden samt möjliggöra produktion av ny förnybar el.

Om solenergi i Sverige
Solkraft fortsätter att öka i Sverige. Förra året ökade antalet nätanslutna anläggningar med 50 procent, från 44 000 till 66 000. Installerad effekt är nu över 1 GW. Av dessa installerades 40 procent, 400 MW, under 2020. Den totala installerade effekten uppgick till 1,09 GW vid slutet av 2020 jämfört med 0,698 GW år 2019.
[Källa Energimyndigheten]

Om Alight
Alight grundades 2013 och är ledande inom Power Purchase Agreements för solenergi i Norden. Bolaget använder solenergi för att hjälpa företag spara pengar och uppnå sina hållbarhetsmål. Alights målsättning är att bidra till FNs Globala Mål genom att bygga över 1 GW ny solenergi innan 2025.