Stäng
Hem

Axel Johnson blir huvudpartner till The Global Village och Järvaveckan

Axel Johnson blir huvudpartner till den ideella föreningen The Global Village som bl.a. arrangerar Järvaveckan – en mötesplats för politiker, invånare och näringsliv för att samtala om integration, mångfald, social hållbarhet och jämställdhet. Totalt skänker Axel Johnson under tre års tid upp till 4,5 miljoner kr till The Global Village eller en stiftelse bildad av The Global Village.

Järvaveckan anordnas för tredje året i rad med syftet att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Genom att minska avståndet mellan folk och folkvalda skapas bättre förutsättningar för alla medborgare att engagera sig i samhällsfrågor och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan.

– Inkludering och integration är en av de viktigaste frågorna för Sverige de kommande åren, och företag har ett stort ansvar i frågan. The Global Village är en framsynt organisation som har möjlighet att påverka på riktigt, med början i Järvaområdet, men så småningom i flera delar av Sverige. Vi vill som en partner till The Global Village eller en stiftelse bildad av The Global Village stödja dem i deras arbete med inkludering, integration, mångfald, social hållbarhet och jämställdhet, och vi tror och hoppas att Järvaveckan blir Sveriges viktigaste mötesplats för frågor om mångfald och inkludering, säger Caroline Berg, ordförande Axel Johnson.

– Axel Johnson är en föregångare när det gäller att arbeta med hållbar utveckling utifrån ett socialt perspektiv, och visar mod och förändringsvilja genom att driva ett flertal projekt för ökad integration i samhället. Vi är otroligt glada och tacksamma över Axel Johnsons långsiktiga partnerskap, säger Ahmed Abdirahman, grundare av The Global Village och initiativtagare till Järvaveckan.

Axel Johnson kommer finnas på plats under Järvaveckan som pågår mellan den 9-17 juni 2018 på Spånga IP.