Stäng
Hem

Axel Johnson blir delägare i Matsmart

D-Ax, Axel Johnsons arm för investeringar i startupbolag, blir delägare i Matsmart.

Matsmart (www.matsmart.se) är en e-handelsverksamhet som säljer mat och andra dagligvaror som i många fall annars hade slängts. Orsakerna varierar, men ofta beror på det på förpackningsbyten, säsongsvaror samt korta eller passerade bäst-före-datum.

Under 2016 räddade Matsmart 708 ton mat från att slängas och företaget har just nu en rullande omsättning på drygt 200 miljoner kronor. Matsmart lanserades i Sverige 2014 och har sedan dess också expanderat till Norge och Finland.

Idag står mat för ca 75 procent av Axel Johnson-koncernens kassaflöde genom verksamheterna i Axfood och Martin & Servera. Mat är och kommer vara en fortsatt viktig del av Axel Johnsons verksamhet. Matsmart är en ny, innovativ aktör inom matområdet, och både kompletterar och utmanar befintliga positioner. Matsmart är en ”pure player” e-handelsaktör, och har på kort tid lyckats bygga en solid verksamhet med all nödvändig infrastruktur. När allt fler konsumenter börjar handla mat på nätet, kommer pris bli allt viktigare. Matsmart har en mycket tydlig lågprisposition. Och så bygger Matsmarts hela affärsidé på att köpa och sedan sälja det som annars blivit matsvinn i livsmedelsproduktionskedjan.

“För Axel Johnson är det här en strategisk investering: det är inom mat, det är e-handel, det är lågpris och det är hållbar verksamhet. Vi hoppas kunna följa med Matsmart under lång tid framöver”, säger Mia Brunell Livfors, VD Axel Johnson.

“Vi är imponerade över teamet. De har på kort tid lyckats bygga en solid affär. Med hjälp av nytt kapital och nya delägare kommer de kunna fortsätta expandera i Sverige resten av Norden”, säger Louise Hagen, ansvarig för D-Ax.

Om D-Ax
Genom att investera i startupbolag är avsikten att genom förnyelse utveckla koncernens verksamhet. Fokus för investeringar är inom handel, mat och logistik. Investeringen i Matsmart innebär att D-Ax är delägare i sex startupbolag. Läs mer om D-Ax här.