Stäng
Hem

Axel Johnson är sedan 2018 huvudpartner till stiftelsen The Global Village och till Järvaveckan – en mötesplats för politiker, invånare och näringsliv för att samtala om integration, mångfald, social hållbarhet och jämställdhet. Axel Johnson arbetar aktivt med social hållbarhet och har ett mål om att 20 procent av ledarna på våra bolag ska ha internationell bakgrund år 2020.

– Det handlar om att ta tillvara på all kompetens och att vi vill ha medarbetare och ledare som speglar våra kunder – och samhället i stort. Som partner till The Global Village vill vi stödja dem i deras viktiga arbete och bidra till att skapa Sveriges viktigaste mötesplats för frågor om mångfald och inkludering, säger Caroline Berg, ordförande Axel Johnson.

2019 års upplaga av Järvaveckan är den fjärde i ordningen, och hålls liksom tidigare år på Spånga IP. Axel Johnson kommer att närvara tillsammans med ett antal bolag från Axel Johnson-gruppen:

12 juni: RCO
13 juni: Willys och Hemköp
14 juni: Martin & Servera
15 juni: Mitt Liv och Mitt Livs Val
16 juni: Matsmart, D-Ax, Axinsight

Den 15 juni arrangerar Axel Johnson och Mitt Liv ett seminarium på temat ”Inkluderande arbetsplatser – hur attraherar vi 100 procent av talangpoolen?”. Läs mer om seminariet här.