Stäng
Hem

15 REKOMMENDATIONER: AXEL JOHNSON LANSERAR BEST PRACTICE FÖR INKLUDERANDE REKRYTERING

Som en del av koncernens arbete för kompetensbaserade rekryterings- och befordringsprocesser har Axel Johnson utvecklat 15 rekommendationer för inkluderande rekrytering. Rekommendationerna är en best practice som ska fungera som inspiration och verktygslåda för Axel Johnsons koncernbolag och ge vägledning i hur de kan utveckla sina interna processer för att rekrytera ur hela talangpoolen.

Rekommendationerna har utvecklats med förankring i forskning och utifrån lärdomar från en genomlysning av Axfoods rekryteringsprocess i samarbete med Mitt Liv AB (svb) och forskare från Handelshögskolan och Linköpings Universitet. Rekommendationerna berör områden kopplat till framtagande av kravprofil, annonsering och urval och intervju.

Emma Claesson, Direktör People & Culture, Axel Johnson:

”Ambitionen är att rekommendationerna ska fungera som ett stöd för att Axel Johnsons bolag i att utveckla och kvalitetssäkra kompetensbaserade och inkluderande rekryteringar och befordringar. De erbjuder inget slutgiltigt facit, utan är en del av vårt arbete med att utveckla våra organisationer, talanger och kunderbjudanden. Vi hoppas att rekommendationerna kommer att inspirera även företag utanför vår grupp.”

Ett viktigt led i förändringsarbetet är att jobba med kunskapshöjande insatser. I samband med att rekommendationerna sprids har Axel Johnson även rullat ut en e-learning om mångfald och inkludering som riktar sig till medarbetare i hela koncernen.

Arbetet är en del av Axel Johnsons satsning Axelerate, som sattes upp 2020 för att växla upp mångfalds- och inkluderingsarbetet i koncernen och utveckla Axel Johnsons initiativ och partnerskap för positiv samhällsutveckling.

Axel Johnsons rekommendationer för inkluderande rekrytering hittar du här.

 

Kontaktperson
Emma Claesson, Direktör People & Culture
emma.claesson@axeljohnson.se