Stäng
Hem

2016 Axfoods bästa år någonsin

Idag presenterade Axfood sin bokslutskommuniké för år 2016. Den visar att Axfood gör sitt bästa år någonsin.

Nettoomsättning uppgick till 43 355 Mkr (41 247), en ökning med 5,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 1 902 Mkr (1 760), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,4 procent (4,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till1 894 Mkr (1 749). Periodens resultat var 1 473 Mkr (1 361) och resultat per aktie 7,02 kr (6,48).

För mer information, klicka här.