Stäng
Hem

Mångfald krävs för att vi ska kunna skapa inkluderande och innovativa företag. Vi har därför satt upp tydliga mål för mångfald med sikte på år 2020. 

En av de viktigaste samhälls- och hållbarhetsfrågorna just nu är mångfald och integration. Bara de senaste åren har vi fått upp emot 100 000 nya svenskar. Samhället förändras.

”Axel Johnson ska vara en positiv förändringskraft i samhället. Mångfald gör våra verksamheter bättre.” Caroline Berg, ordförande Axel Johnson

Genom mångfald förnyar vi oss smartare och förstår våra kunder bättre. Vi kan attrahera den bästa kompetensen och rekryterar ur ett hundra procent av talangpoolen. Samtidigt bidrar det till att minska utanförskapet i samhället. Därför har vi mångfaldsmål. År 2020 ska bolagen ha jämn könsfördelning bland ledare, och 20 procent av ledarna ska ha internationell bakgrund. Vi följer utvecklingen årligen och våra bolag genomför flera insatser för att öka mångfalden.

Under 2017 initierade Axel Johnson Axelerate Leadership Program, ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för att identifiera och utveckla talanger med internationell bakgrund. Läs mer om programmet här.

Vi är också delägare i Mitt Liv, ett socialt företag som arbetar för ett samhälle där alla har lika möjligheter. Över 150 av Axel Johnsons ledare har deltagit i ÖppnaDörren, ett initiativ som lanserades av Axfoundation år 2015, för att hjälpa nya och etablerade svenskar att mötas.

Caroline Berg om Axel Johnsons mångfaldsarbete

Caroline Berg, ordförande Axel Johnson

Som ägarfamilj har vi alltid trott på att företag är en av de största förändringskrafterna i samhället. Vi har arbetat med jämställdhet och mångfald sedan 80-talet. Drivkraften: Vi vill ha medarbetare och chefer som speglar kunderna och samhället i stort. Det gör oss till ett mer framgångsrikt företag, vi förstår kunderna bättre och rekryterar ur 100% av kompetenspoolen. Dessutom vill vi bidra till en ökad integration i samhället.

Målen för 2020 är högt ställda, hur ligger vi till?

– Utvecklingen mot bakgrund av de senaste två åren rymmer både positiva och negativa tendenser. När det gäller könsfördelningen ser vi att vi nått vårt mål i ledande befattning, förutom på högsta ledningsnivå. Där har vi cirka en tredjedel kvinnor. När det gäller internationell bakgrund ser vi att vi ökar andelen i ledande befattning men det har tyvärr blivit färre på högsta ledningsnivå. Vi behöver arbeta hårdare för att nå vårt mål. Att öka mångfalden tar tid och kräver ett stort arbete varje dag. Utan det stora engagemang som vi har från våra nyckelpersoner hade vi inte kommit så här långt. En sak jag är stolt över är att vi har drygt 1700 medarbetare från Samhall inom koncernen.

Vilka tre råd vill du ge till andra som vill öka sitt mångfaldsarbete?

– Sätt mål, mät och följ upp!