Stäng
Hem

Vi tror inte på stora huvudkontor, vi tror på starka koncernbolag

Vårt huvudkontor ligger på Villagatan 6 i Stockholm. Här är vi som arbetar där:

Anna Antell

VD-Assistent/Kontorschef
anna.antell@axeljohnson.se
08-701 61 15

Anna Lundblad

Assistent till ägarfamiljen
anna.lundblad@axeljohnson.se
08-701 61 63

Camilla Wideroth

Ekonomi- och finansdirektör
camilla.wideroth@axeljohnson.se
070-395 73 73

Caroline Berg

Ordförande

Cecilia Delläng

Assistent
cecilia.dellang@axeljohnson.se
08-701 61 60

Celine Xu

Senior data scientist

Emelie Nylund

Receptionist
emelie.nylund@axeljohnson.se
08-701 61 00

Emilia Heed

Finansiell controller
emilia.heed@axeljohnson.se
070-620 97 19

Erik Elveros

Business controller
erik.elveros@axeljohnson.se
070-358 76 56

Evy Jimenez

Husmor
evy.jimenez@axeljohnson.se
08-701 61 85

Ewa Waldenström

Fastighets- och säkerhetsansvarig
ewa.waldenström@axeljohnson.se
08-701 61 82

Helene Ekholm

Ekonom
helene.ekholm@axeljohnson.se
070-979 78 15

Fredrik Eklund

Corporate Finance Director
fredrik.eklund@axeljohnson.se
072-245 64 94

Jacob Wall

Direktör affärsutveckling
jacob.wall@axeljohnson.se
070-212 53 03

Josefine Runius

Trainee
josefine.runius@axeljohnson.se
076-580 88 25

Kajsa Vallgårda

Kontorsservice
kajsa.vallgarda@axeljohnson.se
+46 72 230 18 11

Kerem Yazgan

Direktör kommunikation och hållbarhet
kerem.yazgan@axeljohnson.se
070-289 29 99

Lars Holmér

Kontorsservice
lars.holmer@axeljohnson.se
08-701 61 51

Linn Walenty

Kommunikatör
linn.walenty@axeljohnson.se
070-225 37 25

Louise Hagen

VD D-Ax
louise.hagen@axeljohnson.se
070-837 05 06

Lovisa Jacobsson

Trainee
lovisa.jacobsson@axeljohnson.se

Maria Mellander

Projektledare HR och förnyelse
maria.mellander@axeljohnson.se
076-190 07 06

Mia Brunell Livfors

VD och koncernchef

Monica Gustafsson

Lönechef
monica.gustafsson@axeljohnson.se
070-499 86 87

Pia Anderberg

Direktör HR och förnyelse
pia.anderberg@axeljohnson.se
073-524 23 22

Rickard Sandholmen

Kontorsservice
Tjänstledig t.o.m. 31 maj 2019

Sebastian Heimfors

Director innovation and data
sebastian.heimfors@axeljohnson.se
072-501 61 77

William Appelgren

Affärsutvecklare
william.appelgren@axeljohnson.se
073-140 74 00