Stäng
Hem

Vi har stor tillit till våra medarbetare samtidigt som vi förväntar oss ett stort ansvarstagande av alla vi arbetar med. På koncernnivå erbjuder vi medarbetare ledarutvecklingsprogram och driver samarbeten med högskolor.

Varje år erbjuder Axel Johnson genom mötesplatsen Axademin sina ledare ett antal seminarier och utbildningar som till exempel styrelseutbildning, finansiella samband och introduktion till nya ledare. Tre områden ingår i Axademin:

Axiom
Ett unikt ledarutvecklingsprogram för koncernens topptalanger där vi aktivt arbetar med de viktigaste frågorna på våra bolags agenda. Axiom är en viktig del i rekryteringen av rätt kompetenser för att skapa och bibehålla mångfald i våra bolag.

Seminarier
Ger möjligheter till utveckling inom olika områden – till exempel styrelsekunskap, digital kunskap och finansiella samband – för våra ledare. Våra seminarier är en viktig del av vårt arbete med utveckling av hållbara och nya affärer.

Möten
Vi talar om de viktigaste globala trenderna tillsammans med våra medarbetare. Vi bjuder in de mest intressanta personerna, både interna och externa liksom svenska och internationella.

Läs mer om Axademin här.

Ett urval av lediga tjänster


Driven koncernredovisningsekonom sökes

Axel Johnson International , Stockholm.
Sista ansökningdag: 2018-09-19

Kontorsassistent på Axel Johnson – där ingen dag är den andra lik!

Axel Johnson, Stockholm.
Sista ansökningdag: 2018-10-17

Hållbarhetsansvarig

Hemköp, Stockholm.
Sista ansökningdag: 2018-10-17