Stäng
Hem

Handeln är idag inne i ett paradigmskifte. Digitalisering och nya kundbeteenden förändrar hur, var, när och av vem vi handlar. Nya aktörer kommer in på marknaden och etablerade aktörer måste förändra sig. Samtidigt är omvandlingen bara i sin linda. Handeln kommer att förändras mer de kommande tio åren än de senaste hundra. 

Handeln som vi känner den har fram tills för några år sedan förändrats relativt lite. De små skiftena som ändå skett kan vi se i hur vi tar och betalar varorna: först över disk, sedan hämta varorna själv och betala i kassa, och idag alltmer både hämta och betala varorna själv. Men med e-handelns intåg i människors liv förändras handeln. Utmaningen är att det inte går att säga exakt hur det förändras, bara att takten är mycket hög.

Tre krafter driver handeln idag:

1. Vi är på väg mot full kvalitets- och pristransparens
2. Prispress
3. Kunderna är inte lika lojala som tidigare mot handlare som säljer en bredd av varumärken

Klicka på bilden nedan för att se Mia Brunell Livfors, vd Axel Johnson, berätta mer om handelns transformation (film, 55 min):