Stäng
Hem

Axel Johnsons hållbara affärsstrategi tydliggör våra målsättningar som ägarbolag och styr våra bolag mot lönsam och långsiktig tillväxt. 

Den hållbara affärsstrategin är holistisk, tar bort behovet av separata strategier inom till exempelvis hållbarhet och digital transformation och syftar till att säkra Axel Johnsons tillväxt och hållbarhet över tid. Strategin ger rätt förutsättningar för att nå våra finansiella mål, naturligtvis resultat och tillväxt, men också gott kassaflöde och investeringar.

Vi följer bolagens utveckling inom sex affärskritiska målområden:

Värdefullt kunderbjudande

Inom Axel Johnson sätter vi kunden främst eftersom vi vet att det är det enda sättet att skapa uthållig och långsiktig tillväxt, särskilt när marknaderna kontinuerligt förändras. Vi möter över en och en halv miljon kunder dagligen och vårt bemötande och erbjudande avgör värdet av alla dessa möten. Vi ska ha branschens nöjdaste kunder och vi ska ha starka varumärkespositioner på våra marknader. Samtidigt har vi förmågan att genom våra handelspartners och kundmöten öka hållbarheten. Vi vill få våra kunder att vilja leva mer hållbart, och välja fler och mer hållbara alternativ.

Resurseffektiv, miljövänlig och kvalitativ verksamhet

I vår verksamhet ska vi använda så miljövänliga och effektiva resurser som möjligt. Vi ska effektivisera vår energianvändning och lager och logistiklösningar. Vi ska välja klimat- och miljövänliga alternativ och öka andelen cirkulära processer. Och vi ska minska kvalitetsbrister och svinn i verksamheten.

Förnyelse

Vi förstår vikten av förändring för vår framgång. Därför har vi ett mål: om tio år kommer minst 50 procent av Axel Johnson bestå av verksamheter vi inte ägnar oss åt idag.

Förändring sker varje dag, i våra verksamheter, av våra medarbetare, i besluten vi tar när vi väljer att göra något lite bättre. Sedan har vi affärsutveckling i och kring bolagen, som när vi till exempel introducerar nya varumärken, produktkategorier, nya försäljningskanaler eller går in på nya marknader. Detta kompletteras med förvärv av nya verksamheter.

Digital transformation

Vi ska öka digitaliseringen och datadrivna besluts- och arbetssätt för att skapa fördelar i våra befintliga verksamheter. Det digitala ska integreras i verksamheten där den kan skapa nytta, i alla delar av värdekedjan, allt från e-handel till lagerhållning. Samtidigt ska vi öka antalet nya verksamheter som bygger på digitala affärsmodeller, såväl genom förvärv som affärsutveckling.

Hållbar och effektiv produktion

Vi är handelspartner med tusentals företag över hela världen. Vår förmåga att bygga stabila, effektiva leverantörsrelationer avgör vår framgång, och att vi säkerställer vår leverantörskedja är ett åtagande och en konkurrensfördel mot våra kunder. Vi vill stärka våra partnerskap med våra viktigaste leverantörer. Samtidigt ska vi uppnå en etisk, socialt hållbar och miljövänlig produktion av de varor och tjänster vi köper.

Värdebaserat medarbetarskap och ledarskap

Engagerade medarbetare växer med våra företag. Vi ger våra medarbetare frihet och ansvar, för vi vet att motiverade medarbetare skapar större värde. Vi ska ha branschens nöjdaste och bästa medarbetare. Mångfald krävs för att vi ska kunna skapa inkluderande och innovativa företag som möter våra kunder på bästa sätt. Därför ska vi öka mångfalden och jämställdheten. Vi har därför satt upp tydliga mål för mångfald med sikte på år 2020. Då ska bolagen ha jämn könsfördelning bland ledare (balans 40/60 procent), och minst 20 procent av ledarna ska ha internationell bakgrund. Vi följer utvecklingen årligen.

Vi vill bygga organisationer som vågar experimentera och som lär av misstagen och av varandra. Vi ska vara en lärande organisation med tydligt fokus på kompetensväxling. Organisationen ska arbeta med både projekt och experiment och vara snabbrörlig. Vi ska ha de bästa ledarna som stimulerar ständig utveckling och affär.

För mer information, läs vår senaste Årsberättelse här.