Stäng
Hem

781

idéer lämnades in av Axel Johnsons medarbetare under Axlab 2020!

Vad?
Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner, som alltid drivits framåt genom att vilja, våga och förnya. 2015 introducerade vi Axlab för att fånga upp alla goda idéer bland våra medarbetare.

Axlab är en plats för förnyelse i form av en 48-timmars innovationstävling för alla medarbetare inom Axel Johnson-koncernen. Initiativtagare till Axlab är Axel Johnson med stöd av respektive koncernbolags vd.

Utmaningarna!

Det övergripande syftet med Axlab är att få fram idéer som skapar framtida kundvärde. Det kan vara nya produkter, tjänster eller helt nya erbjudanden, men vi vill hitta idéer som stöttar vår hållbara affärsstrategi. Denna omfattar följande sex områden, som du kan läsa mer om här:

Värdefullt kunderbjudande
Resurseffektiv, miljövänlig och kvalitativ verksamhet
Digital transformation
Hållbar och effektiv produktion
Värdebaserat medarbetarskap och ledarskap
Förnyelse

Syfte?
Syftet med Axlab är att få fram idéer som skapar framtida kundvärde. Vi vill öka vår förnyelse- och konkurrenskraft med hjälp av våra engagerade medarbetare. Det är våra medarbetare som kan verksamheterna bäst och genom Axlab har alla möjlighet att påverka hur vår verksamhet ska se ut i framtiden.

Axlab 2020
I den senaste upplagan av Axlab, som genomfördes 2020, lämnades totalt 781 idéer in på de 48 timmar som tävlingen pågick. En grupp experter från våra olika bolag valde sedan ut ett trettiotal idéer, som granskades av vår koncernledning. Därefter valdes följande finalister ut, som fick presentera sina idéer i en digital version av Draknästet, bestående av Axel Johnsons koncernledning samt koncernbolagens vd:ar:

· Cheffle bemanningstjänst av Charlotte Dahlberg, Ewa Strameus, Josefin Bäckmark och Maria Tolppi från Martin & Servera
· Pop Up Store av Camilla Fariss och Gabriella Eng från KICKS
· Grow360 av Martina Andresen, Ella Norén Haglid, Gabriella Nobel, Valentin Romanov och Åsa Domeij från Axfood
· IOM QR Code av Valentina Cristea från AxFlow, Italien
· Skintruck av Emelie Kraft, Nicole Nilsson Örnberg och Elin Björk från Skincity
· Rätt saldo i butik av Anna Galic från Åhléns
· STC Stars av Linda Bohrarper från STC
· Dustin Circular Week av Jonas Kjellkvist och Christian Persson från Dustin Group

Årets vinnare blev ”IOM QR Code”, presenterad av Valentina Cristea, från AxFlow i Italien. På andra plats kom ”Grow360” från Axfood och ”Skintruck” och ”Pop Up Store” från Skincity respektive KICKS kom på delad tredjeplats.

 

Hör vår vd Mia Brunell Livfors och ordförande Caroline Berg berätta mer om Axlab:

Se filmen från draknästet 2018:

Om Axlab

 

Mia Brunell Livfors, vd, Axel Johnson

Varför finns Axlab?
Som företag är det absolut nödvändigt att ständigt förändras, för att vara relevant för kunderna. Med Axlab vill vi öka vår förnyelse- och konkurrenskraft med hjälp av våra engagerade medarbetare. Jag hoppas att alla tar denna möjlighet att vara med och påverka hur våra verksamheter ska se ut i framtiden.

Vad vill du förmedla till alla inför Axlab?
Att alla idéer är välkomna – det kan vara förbättringar eller nya galna affärsidéer, saker vi inte gör idag helt enkelt.

Vad var roligast med Axlab 2018?
Det är flera aspekter som är fantastiska med Axlab, dels att se det stora engagemanget och mängden idéer, dels att få se de  personer som går till final själva presentera sina idéer. Jag vill också ge en eloge till bolagen som ser till att så många som en tredjedel av idéerna faktiskt genomförs i någon form – det är ett kvitto på att Axlab verkligen gör skillnad.

Vilken uppfinning önskar du att du stod bakom?
Den uppfinningen är inte gjord ännu. Jag önskar att jag kunde uppfinna något som gjorde att vi kunde teleportera oss.