Stäng
Hem

REGISTRERA DIG OCH LÄGG UPP IDÉER HÄR >>

Här finns en kort instruktionsvideo som beskriver hur du gör för att registrera dig och lägga upp idéer:

 

Vad?
Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner, som alltid drivits framåt genom att vilja, våga och förnya. 2015 introducerade vi Axlab för att fånga upp alla goda idéer bland våra medarbetare.

Axlab och AXLABx är en plats för förnyelse i form av en 48-timmars innovationstävling för alla medarbetare inom Axel Johnson-koncernen, där vi vill att du ifrågasätter hur vi gör saker idag. Initiativtagare till Axlab är Axel Johnson med stöd av respektive koncernbolags vd.

Syfte?
Syftet med Axlab och AXLABx är att få fram idéer som skapar framtida kundvärde. Vi vill öka vår förnyelse- och konkurrenskraft med hjälp av våra engagerade medarbetare. Det är våra medarbetare som kan verksamheterna bäst och genom Axlab och AXLABx har alla möjlighet att påverka hur vår verksamhet ska se ut i framtiden.

AXLABx 2022
Under 2022 öppnar vi för första gången AXLABx – ett komplement till det redan etablerade Axlab med målet att skapa djup och fokus kring ett föridentifierat område – och istället för öppen innovation kommer vi att använda oss av så kallad utmaningsdriven innovation. Årets fokusområden är:

 • Klimat & cirkularitet
 • Mångfald & inkludering

 

Utmaningarna

Klimat och cirkularitet

 • Kunderbjudande och kundpåverkan: Vad kan göras för att utveckla mer klimat- och miljösmarta erbjudanden och för att nudga kunderna mot mer hållbara val?
 • Hållbar logistik: Hur kan vi minska klimatpåverkan från våra transporter?
 • Leverantörssamarbeten för hållbar produktion: Hur kan vi samarbeta med, och kravställa, våra leverantörer för att minska klimatavtrycket från produkterna vi säljer och säkerställa goda produktionsvillkor?
 • Cirkulär utveckling: Vilka idéer kan minska behovet av ny råvara in i vår produktion och nyttja befintliga resurser på bästa sätt?
 • Samarbeten: Vad kan göras i samarbete mellan Axel Johnson-bolagen för att skapa skala och effekt i bolagens klimatarbete?

 

Mångfald och inkludering

 • Rekrytering och befordring: Vad kan vi göra för att säkerställa att rekryteringar och befordringar är inkluderande och kompetensbaserade i våra bolag?
 • Inkluderande arbetsplatser: Hur kan våra bolag förankra sin värdegrund och skapa arbetsplatser som är inkluderande i praktiken?
 • Produkt- eller tjänsteutveckling: Hur kan vi utveckla våra erbjudanden så att de når en mångfald av kunder? Vilka nya idéer eller utveckling av våra sortiment kan möta behoven hos olika kundgrupper?
 • Marknadskommunikation: Hur kan vi arbeta för mångfald och inkludering i vår marknadsföring och kommunikation, i t.ex. content, bildspråk och tonalitet?
 • Samhällsengagemang: Vad kan göras i Axel Johnson-bolagen för att skala upp och skapa effekt i våra partnerskap och samhällsinitiativ; ÖppnaDörren (t ex Yrkesdörren), The Global Village (t ex Järvaveckan) och Mitt Liv?

 

AXLABx impact week

Mellan den 10-14 januari 2022 arrangerades AXLABx impact week – en vecka fylld med olika aktiviteter för våra medarbetare, med fokus på klimat & cirkularitet, mångfald & inkludering.

Aktiviteter öppna för samtliga medarbetare inom Axel Johnson-koncernen var:

Scania: Let’s change the world of transports (ENG)
När: 11 januari, kl 13.00-14.00
Arrangör: Axel Johnson International tillsammans med Scania
Online

“Where business and sustainability intersect” with Gustav Stenbeck (ENG)
När: 12 januari, kl 12.00-13.00
Arrangör: Axel Johnson International, gästtalare Gustav Stenbeck
Online

Micro and Macro: Global politics, Gårdsfisk and Cashewmeetly (ENG)
När: 13 januari kl 12.00-12.50
Arrangör: Axel Johnson
Online

Axmeet ♥ AXLABx med Nya Kompisbyrån – Samhällsengagemang och affärsnytta (SWE)
När: 14 januari kl 12.00-12.45
Arrangör: Axel Johnson tillsammans med Nya Kompisbyrån
Online

Om Axlab

 

Mia Brunell Livfors, vd, Axel Johnson

Varför finns Axlab?
Som företag är det absolut nödvändigt att ständigt förändras, för att vara relevant för kunderna. Med Axlab – och nu AXLABx – vill vi öka vår förnyelse- och konkurrenskraft med hjälp av våra engagerade medarbetare. Jag hoppas att alla tar denna möjlighet att vara med och påverka hur våra verksamheter ska se ut i framtiden.

Vad vill du förmedla till alla inför AXLABx?
Att alla idéer är välkomna – det kan vara förbättringar eller nya galna affärsidéer, saker vi inte gör idag helt enkelt.

Vad är roligast med Axlab?
Det är flera aspekter som är fantastiska med Axlab, dels att se det stora engagemanget och mängden idéer, dels att få se de  personer som går till final själva presentera sina idéer. Jag vill också ge en eloge till bolagen som ser till att så många som en tredjedel av idéerna faktiskt genomförs i någon form – det är ett kvitto på att Axlab verkligen gör skillnad.

Vilken uppfinning önskar du att du stod bakom?
Den uppfinningen är inte gjord ännu. Jag önskar att jag kunde uppfinna något som gjorde att vi kunde teleportera oss.