Stäng
Hem

Axel Johnson är ett ledande svenskt familjeföretag som alltid drivits framåt genom att vilja, våga och förnya. 2015 introducerade vi Axlab för att fånga upp alla goda idéer bland våra medarbetare. Axlab är en plats för förnyelse i form av en 48-timmars innovationstävling för alla medarbetare inom Axel Johnson-koncernen, där vi vill att du ifrågasätter hur vi gör saker idag. Initiativtagare till Axlab är Axel Johnson med stöd av respektive koncernbolags vd.

Syftet med Axlab är att få fram idéer som fortsätter utveckla våra verksamheter. Vi vill öka vår förnyelse- och konkurrenskraft med hjälp av våra engagerade medarbetare. Det är våra medarbetare som kan verksamheterna bäst och genom Axlab har alla möjlighet att påverka hur vår verksamhet ska se ut i framtiden.

Registrera dig här & var med och tävla den 21 februari!

– Du har möjlighet att vinna upp till SEK 500 000 för att kick-starta förverkligandet av din idé
– Du kan ta del av mer information och tips från tidigare deltagare
– Du har möjlighet att kommentera och gilla alla bidrag när tävlingen är igång

 

Vårt 10/50-mål

Axel Johnson befinner sig idag i en av de snabbaste faserna av förnyelse som till stor del grundar sig i vårt 10/50-mål. Det målet, som sattes 2015, innebär att om tio år ska 50 procent av det vi gör vara saker vi inte gör idag. Åtta år in i perioden är vi på god väg att nå vårt mål men för att hålla uppe förnyelsetakten behöver vi innovation i alla våra företag och på alla olika nivåer. Axlab handlar just om det – en hyllning till innovation där vi riktar oss till alla medarbetare genom hela Axel Johnson.

Om Axlab

Mia Brunell Livfors, vd Axel Johnson

Varför finns Axlab?
Som företag är det absolut nödvändigt att ständigt förändras, för att vara relevant för kunderna. Med Axlab vill vi öka vår förnyelse- och konkurrenskraft med hjälp av våra engagerade medarbetare. Jag hoppas att alla tar denna möjlighet att vara med och påverka hur våra verksamheter ska se ut i framtiden.

Vad vill du förmedla till alla inför Axlab?
Att alla idéer är välkomna – det kan vara förbättringar eller nya galna affärsidéer, saker vi inte gör idag helt enkelt.

Vad är roligast med Axlab?
Det är flera aspekter som är fantastiska med Axlab, dels att se det stora engagemanget och mängden idéer, dels att få se de  personer som går till final själva presentera sina idéer. Jag vill också ge en eloge till bolagen som ser till att så många som en tredjedel av idéerna faktiskt genomförs i någon form – det är ett kvitto på att Axlab verkligen gör skillnad.

Vilken uppfinning önskar du att du stod bakom?
Den uppfinningen är inte gjord ännu. Jag önskar att jag kunde uppfinna något som gjorde att vi kunde teleportera oss.