Stäng
Hem

Hösten 2017 startade Axel Johnson ett nytt skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för att identifiera och utveckla talanger med internationell bakgrund.

Mångfald är avgörande för att skapa inkluderande och förnyelsebenägna företag. År 2020 ska 20 procent av Axel Johnsons ledare ha internationell bakgrund. För att nå dit görs satsningar på flera håll, både ute på bolagen och på koncernnivå. Axelerate Leadership Program är ett ledarskapsprogram för personer med internationell bakgrund, ej anställda inom Axel Johnson-koncernen idag, som vi ser potential i som framtida ledare.

Till den första upplagan av Axelerate Leadership Program, som startade i november 2017, valdes 23 deltagare från 19 olika länder ut. Inga anställningar garanteras deltagarna, istället är syftet att våra koncernbolag ska få upp ögonen för deltagarna, och att deltagarna i sin tur får lära känna Axel Johnson-koncernen. Projektet är ett samarbete med Mitt Liv, ett socialt entreprenörsbolag som arbetar för mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden. Axel Johnson finansierar nio dagars utbildning, där deltagarna dels får träffa våra ledare, dels får utbildning inom olika områden såsom svensk/europeisk affärskultur och ledarskap. En viktig del i Axelerate är att koppla samman deltagarna med våra bolag. Utbildningen hålls delvis ute på bolagen och alla deltagare har mentorer från våra bolag.

 

BAKGRUND
Mångfald är avgörande för att skapa inkluderande och förnyelsebenägna företag. År 2020 ska 20 procent av våra ledare ha internationell bakgrund. Axelerate Leadership Program är ett av de initiativ som tagits för att vi ska nå vårt så kallade 2020-mål.

SYFTE
– Skapa möjlig rekryteringspool
– Attrahera nya kompetenta mellanchefer
– Bygga nätverk

MÅL
– Utveckla deltagares kunskap och förmågor inom utvalda områden (ledarskap, svensk/europeisk affärskultur)
– Hitta och utveckla framtidens ledare
– Utveckla Axel Johnsons nätverk bland människor med internationell bakgrund
– Identifiera och göra potentiella framtida ledare synliga för Axel Johnson-bolagen