Stäng
Hem

Axel Johnson tror på företagen som den största förändringskraften i ett samhälle. Med handel som utgångspunkt har koncernen bytt form och skepnad genom åren. Däremot har viljan och drivkraften att förändras i kombination med att långsiktigt utveckla lönsamma affärer varit intakt.

Sedan starten 1873 har Axel Johnson förändrats radikalt flera gånger om. Axel Johnson började som en handelsverksamhet – och är det än idag – men under åren har koncernen bytt skepnad. När Antonia Ax:son Johnson tog över på 1980-talet skiftade fokus till konsumentnära handel, men fortfarande med ett teknikhandelsben kvar. Vi förstår vikten av förnyelse för vår framgång. Därför har vi ett mål:

Om tio år kommer minst 50 procent av Axel Johnson bestå av verksamheter vi inte ägnar oss åt idag.

Det kan vara nya erbjudanden, kunder, produkter, tjänster, processer men även helt nya verksamheter.

Vår syn på förnyelse är tredelad

Basen är de verksamhetsnära förbättringar som sker i bolagen. Det är arbetet som sker dagligen, de dagliga förbättringarna som våra medarbetare genom sitt engagemang bidrar till. Men det är också de större initiativen och framtidsinvesteringar som våra bolag gör för att förbättra verksamheten.

Axel Johnson lägger stor vikt vid affärsutveckling i och i anslutning till bolagen. Genom koncerngemensamma initiativ, som till exempel Axlab, vill vi stötta bolagen att öka takten och styrkan i affärsutvecklingen. Målet är att skapa nya, stabila intäktsströmmar.

Att bygga och utveckla nya verksamheter är en avgörande styrka inom Axel Johnson. Här är strategiska förvärv en del. Vi har kompetensen och den finansiella styrkan att genom förvärv bygga och skapa nya bolag och verksamheter.