Stäng
Hem

Axel Johnson samarbetar med flera organisationer och företag. Samtliga samarbeten är sprungna ur vår vision om att vara en positiv förändringskraft i det samhälle vi är en del av.

Axfoundation
Axfoundation, som grundades av Antonia Ax:son Johnson år 1993, arbetar för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Axfoundation arbetar med en bred syn på hållbarhet som också innefattar integration och mångfald, samt hållbarhet för barn och unga. Axfoundation initierar och driver många egna projekt men samarbetar också med andra organisationer och initiativ.

Läs mer om Axfoundation här.

Brilliant Minds
Axel Johnson är, sedan 2018, partner till tech- och framtidskonferensen Brilliant Minds. Brilliant Minds anordnades första gången 2015 med syfte att sätta Sverige på kartan inom tech, innovation och kultur. Initiativtagare är Daniel Ek, grundare och vd, Spotify samt Arash Pournouri, musikproducent och grundare, At Night Management. Samarbetet innebär att Axel Johnson kommer att stödja Brilliant Minds under fem års tid och att Caroline Berg, ordförande Axel Johnson, tar plats i styrelsen för Symposium, bolaget bakom Brilliant Minds.

Läs mer om Brilliant Minds här.

Forum för levande historia/Natur & Kultur
Hösten 2018 genomförde Axel Johnson ett projekt tillsammans med Forum för levande historia och bokförlaget Natur & Kultur, där vi skänkte Hédi Frieds bok ”Frågor jag fått om förintelsen” till samtliga niondeklasser i Sverige. Dessutom fick samtliga klasslärare en handledning till stöd i arbetet med boken. 100 000 böcker skänks till skolorna för att kunna användas i klasserna under flera år.

Forum för Omställning
Forum för Omställning (FfO) bildades 2018 i syfte att hjälpa till att stärka Sveriges förutsättningar att möta de förändringar som sker inom digitalisering, automatisering och nya affärsmodeller. Axel Johnson är ett av de bolag som via FfO bidrar till dialog och konkreta förslag för en framgångsrik strukturomvandling.

Läs mer om FfO här.

Handelshögskolan i Stockholm
Sedan 2010 är Axel Johnson partnerföretag till Handelshögskolan i Stockholm och dess Center for Retailing (CFR). Vid CFR bedrivs utbildning och forskning i nära samarbete med den svenska detaljhandeln. Centret ansvarar bland annat för Handelshögskolans treåriga kandidatprogram i Retail Management där Axel Johnson deltar.

Läs mer om samarbetet här.

The Global Village (Politikerveckan Järva)
Politikerveckan Järva (Järvaveckan) är ett initiativ som startades år 2016 av Ahmed Abdirahman, grundaren av den ideella föreningen The Global Village. Järvaveckan skapades utifrån en vision att minska avståndet mellan politiken och medborgarna och motverka utanförskap i förorterna. Axel Johnson gick år 2018 in som huvudpartner till Järvaveckan.

Läs mer om Järvaveckan här.