Stäng
Hem

Seminarium Järvaveckan: Inkluderande arbetsplatser – hur attraherar vi 100 procent av talangpoolen?

I Sverige råder brist på utbildad arbetskraft och att hitta rätt kompetens är en stor utmaning för många företag. Samtidigt saknar en stor andel utrikesfödda med eftergymnasial utbildning på minst tre år jobb. Axel Johnson arbetar aktivt med social hållbarhet och har ett mål om att 20 procent av ledarna inom koncernen ska ha internationell bakgrund år 2020.

I rapporten Inkluderande arbetsplatser har Mitt Liv kartlagt utrikesföddas erfarenhet av att söka jobb och arbeta i Sverige. Vad gör en arbetsplats attraktiv? Hur kan arbetsgivare bli bättre på att se den fulla potentialen hos anställda? Hur ser en rättvis rekryteringsprocess ut?

Välkommen till ett seminarium om att rekrytera, attrahera, utveckla och behålla internationell talang!

Medverkande
• Caroline Berg, ordförande Axel Johnson och delägare Mitt Liv
• Sofia Appelgren, grundare Mitt Liv och uppdragsgivare till rapporten Inkluderande arbetsplatser
• Peter Werner, HR-partner, Willys
• Paula Picardo, f.d. adept Mitt Livs Chans
• Anna Jonasson, f.d. mentor Mitt Livs Chans
• Robinson Paz, Driftchef logistik, Martin & Servera

Tid: 15 juni kl 17.30-18.30
Plats: Seminarietält 2, Spånga IP

Ingen föranmälan krävs