Stäng
Hem

Novax investerar i STC och ökar tillväxttakten i bolaget

Novax har i september 2018 gått in som delägare i den snabbväxande svenska friskvårdskedjan STC. Novax Gym Holding har förvärvat 55% av aktierna i bolaget som efter transaktionen ägs gemensamt med VD och medgrundare Katarina Andersson.

STC är en av Sveriges ledande gymkedjor och erbjuder träning för människor i alla åldrar. Kedjan har idag över 50 anläggningar och växer kraftigt på befintliga och nya orter. Novax ska bidra till verksamhetens fortsatta expansion och vara ett stöd till entreprenörerna i såväl etablering och förvärv som utveckling av organisationen och kunderbjudandet. STC har redan påannonserat flera nyetableringar, bland annat i Västra Götalandsregionen, Karlstad och Skåne, och sökandet pågår löpande efter nya lokaler och möjliga förvärv.

Novax är en aktiv och långsiktig investerare som i partnerskap med entreprenörer utvecklar lönsamma bolag med god tillväxtpotential. Novax är en del av Axel Johnson-koncernen. Utöver STC har Novax ägarintressen i flertalet bolag, däribland Academic Work, ApoEx, DesignTorget, Filippa K, Hyper Island, Lagerhaus och Revide.

Läs mer här.