Stäng
Hem

Forum för Omställning – för en framgångsrik strukturomvandling

Idag presenteras ett nytt initiativ för att möta den stora strukturomvandling som digitaliseringen och teknikskiftet innebär. Bakom initiativet står bl.a. Axel Johnsons styrelseordförande Caroline Berg.

Idag presenteras, i en artikel i SvD, det nystartade initiativet Forum för Omställning. Initiativet är sprunget ur en önskan om att hjälpa till att stärka Sveriges förutsättningar att möta de stora förändringar som sker inom digitalisering, automatisering och etableringen av helt nya affärsmodeller. Forum för Omställning ska fungera som en plattform där dialog och konkreta förslag mot bakgrund av forskning och erfarenhet, nationell och internationell inspiration kan bidra till en framgångsrik strukturomvandling.

Flera länder har idag genomfört stora åtgärder på detta område, exempelvis Schweiz genom Digital Day, och Danmark som har etablerat ett ”Disruptionsråd” med förankring på regeringsnivå.

Forum för Omställning presenterar fyra förslag som ska bidra till att Sverige blir en vinnare i omställningen; ett utbildningssystem i världsklass tillgängligt för alla i både stad och på landsbygd, en grundinställning som bejakar ett livslångt lärande, en vässad infrastruktur för omställning med möjlighet till finansiering av studier under hela arbetslivet och en tydlig, nationell vision för vägen framåt.

Bakom Forum för Omställning står Anders Ferbe, Carl Leinar, Caroline Berg, Eva Nordmark, Helen Dannetun, Magnus Tyreman, Marcus Wallenberg, Martin Lundstedt och Susanne Ackum.