Stäng
Hem

Axel Johnsons 2020 var ett exceptionellt år för samtliga våra verksamheter. Industrigruppen Axel Johnson International och Axfood noterade rekordresultat, medan framför allt Martin & Serveras och Åhléns försäljning och resultat drabbades hårt av restriktioner kopplade till pandemin. Axel Johnsons omsättning uppgick till 86,9 (88,2) miljarder kronor och vårt resultatAX till 2 754 (3 400) miljoner kronor, samtidigt som kassaflödet efter investeringar stärktes till 2 016 (20) miljoner kronor, vilket ger en fortsatt stark finansiell plattform och ett stort rörelseutrymme för förnyelse.

Axel Johnsons vd, Mia Brunell Livfors:
”2020 var ett år fyllt av stora påfrestningar för människor, företag och samhälle. Det var påtagligt också i våra verksamheter. Men vårt 2020 är också en historia om motståndskraft och ledarskap, och om mängder av ledare och medarbetare som har klivit fram för att fortsätta utveckla våra verksamheter och säkerställa att vi tar vårt ansvar mot våra kunder, i en tid då inget kunnat göras på autopilot. Det är med stolthet som vi summerar året med ett resultat på 2 754 miljoner kronor.

Givet att vi verkar inom flera av de branscher som drabbats allra hårdast av pandemin, så är det är en enastående kollektiv prestation, som ger starka skäl för optimism. För vart och ett av våra bolag, även de som likt Axfood och Axel Johnson International noterar rekordresultat, kommer under mer normala marknadsförhållanden ha alla möjligheter att växa ytterligare, med ytterligare förbättrad lönsamhet.

Ännu viktigare än det enskilda årets resultat är att vi lyckades hålla blicken högt och hålla takten i vår förnyelse. Vi har under 2020 fortsatt att investera i förbättrad e-handel, ökad teknisk kompetens och kapacitet, i automation och i utvecklingen av en successivt modernare och mer hållbar logistik. Att vi håller ett högt tempo i vår transformation reflekteras också i våra siffror. När vi mäter framåtrörelsen mot vårt 10/50-mål – som säger att hälften av våra intäkter om tio år ska komma från sådant vi inte gör idag – så ser vi att vi håller takten mot målet.

Ingen av oss vet exakt när och hur våra samhällen kommer ställa om till en vaccinerad vardag. Men om det är något vi har lärt oss under det senaste året så är det att förvänta oss det oväntade, och att agera snabbt när det inträffar. När samhälle och marknader vänder uppåt, ska vi i samtliga verksamheter inom Axel Johnson vara rustade för tillväxt.
När vi blickar framåt gör vi det utifrån en urstark plattform med en stark finansiell bas, högt tempo i vår transformation, och med det långsiktiga familjeägandet och viljan att utveckla hållbara affärer som fundament. Kan vi därtill bygga vidare på den kultur av förändringsvilja som vi visade under fjolåret, finns alla möjligheter att göra 2021 till ett år av tillväxt och framgångsrik förnyelse.”

ResultatAX är för de noterade bolagen EBT enligt IFRS och för de icke-noterade bolagen EBT exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. ResultatAX används för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.

Våra koncernbolag

Vår industrigrupp Axel Johnson International redovisar ett rekordresultat på 816 (746) mkr. Att detta görs under ett utmanande år, där många europeiska samhällen och gränser var stängda under stora delar av året, och med störningar i leverantörskedjorna, är en enastående bedrift.

Axfood gör ett mycket starkt resultat på 2 394 (2 173) mkr och växer återigen mer än marknaden såväl i butik som online, där tillväxten landade på 112 procent. Även om dagligvaruhandeln sammantaget har stått stark under pandemin så är verkligheten mer skiftande. För samtidigt som Willys noterade försäljningsrekord såg vi stora tapp i besökstalen i butikerna längs norska gränsen och i många butiker i storstadslägen. Mot den bakgrunden är resultatförbättringen ett styrkebesked, som dessutom signalerar ytterligare potential framåt.

Dustin växte med 5,3 procent, och resultatet uppgick till 335 (445) mkr. Under våren ökade många små- och medelstora företag sina inköp av hårdvara, exempelvis skärmar och webkameror, samtidigt som investeringar som är beroende av närvaro på kontor mattades av. Samtidigt var offentlig sektor till stor del opåverkad och lönsamheten stärktes i storkundssegmentet. Den generellt accelererade digitaliseringen, och behovet av professionella it-miljöer också i många hem, gör att Dustin med sin kombination av online-försäljning av hårdvara och tjänster, är mycket väl positionerat för tillväxt framåt.

Kicks visade under ett år med stora besökstapp i fysisk butik, att de investeringar i teknik och ny kompetens som gjorts under senare år har skapat stora värden. Genom en snabbväxande och lönsam e-handelsförsäljning i kombination med besparingar förbättrades resultatet till 37 (11) mkr, trots svåra och snabbskiftande marknadsförhållanden. E-handelstillväxten har efter årsskiftet tilltagit ytterligare.

Martin & Servera har som Sveriges ledande restauranggrossist haft ett mycket utmanande år där fallet på den privata restaurangmarknaden under perioder varit uppemot 75-80 procent. Det har naturligtvis slagit hårt mot resultatet som landade på -62 (426) mkr. Martin & Servera fortsatte trots marknadsklimatet att investera i digitalisering och i hållbarhet, och effektiviserade organisationen genom konsolidering av affärsområden. När samhället och restaurangmarknaden vänder uppåt, står Martin & Servera väl rustat för tillväxt, på en marknad som har goda förutsättningar till strukturell tillväxt.

Åhléns resultat landade på -331 (-116) mkr, då restriktionerna ledde till drastiskt minskade besökstal och försäljning i fysisk butik, framför allt i storstädernas city-varuhus. Samtidigt växte e-handelsförsäljningen med över 50 procent till 764 miljoner, och även försäljningen i Åhléns Outlets lågprisvaruhus utvecklades positivt. Nya vd:n Annica Hagen leder arbetet med att utveckla en hållbar framtida modell för Åhléns, byggd på ett omni-erbjudande med en ytterligare förbättrad e-handelsupplevelse och lönsamhet i de fysiska varuhusen.

Vår investeringsverksamhet Novax uppvisade en mycket hög aktivitetsnivå och genomförde ett 20-tal transaktioner. Novax nyinvesteringar fokuserade på temaområdena Hälsa & Friskvård, Framtidens mat, Teknisk säkerhet och Retail-teknologi – områden som har potential att bli betydande framtida delar av Axel Johnson. Bland annat förvärvade det helägda dotterbolaget RCO en aktiemajoritet i DinBox, Sveriges största leverantör av fastighetsboxar, samt EasyAccess, en Norge-baserad leverantör av digitala och biometriska lås. Just innan årsskiftet ingicks avtal om en investering i Aqua Dental, som gör Novax till storägare i Sveriges snabbast växande tandvårdskedja.

AxSol, som samlar våra investeringar inom solenergi, gick in som ägare i Svea Solar och Solkompaniet. Alight, som riktar sig mot företagsmarknaden, ingick i december ett avtal med Martin & Servera om bygget av Sveriges största solelpark, och marknadsplatsbolaget Otovo noterades på Euronext-listan i Oslo. I Sverige var privatmarknaden något avvaktande under hösten, för att sedan accelerera 1 januari 2021, när det nya Sol-ROT-avdraget trädde i kraft. Vi ser stora möjligheter till fortsatt europeisk expansion för våra befintliga innehav och till nya investeringar, på en marknad där vi verkligen kan växa med en av vårt tids megatrender.

Den onlinebaserade hudvårdskliniken Skincity fortsatte sin fina tillväxtresa i Sverige, och hade än högre tillväxttakt i sina övriga geografier – Storbritannien, Norge och Finland. Efter ett tungt investeringsår under 2019, så vände Skincity trots fortsatt tillväxtfokus till ett positivt resultat för 2020.

Axel Johnsons resultat 2020

Koncernbolagen

För ytterligare information, kontakta David Salsbäck, Kommunikations- och hållbarhetschef Axel Johnson, 08-701 61 05, david.salsback@axeljohnson.se.