Stäng
Hem

Axel Johnson går in som ägare i solcellsbolaget Eneo – vill skapa europeisk marknadsledare inom solenergiförsörjning för stora företag och organisationer

Axel Johnson investerar genom D-Ax i solcellsbolaget Eneo, som erbjuder helhetslösningar inom solenergi för företag och offentliga verksamheter.

Eneos så kallade PPA-modell bygger på att Eneo tar ansvar för att projektera, bygga och drifta solcells-anläggningar, medan kunden under samarbetsperioden betalar ett fast elpris per enhet förbrukad el. Eneos kunder drivs av en vilja att förenkla och effektivisera sin försörjning av förnyelsebar el, sänka sina kostnader och minska sitt klimatavtryck. Idag driver Eneo ett drygt 40-tal anläggningar åt större företag och har nyligen ingått stora och uppmärksammade avtal med Toyota och Swedbank.

Axel Johnson satte för några år sedan en 10/50-målsättning, där ambitionen är att om tio år ska 50 procent av våra intäkter komma från sådant som vi inte gör idag. Som ett led i att uppfylla den målsättningen letar vi nya, spännande branscher som gynnas av underliggande makrotrender och där bolagen har förutsättning för både snabb tillväxt och god lönsamhet. Solenergi är ett område som kommer växa kraftigt framöver, både i Sverige och globalt. Vi har identifierat det som ett intressant område där vår långsiktiga ägaragenda sammanfaller mycket väl med branschens behov.

Stina Andersson, COO Axel Johnson och tillträdande styrelseledamot i Eneo:

”Vi vill investera i briljanta entreprenörer inom områden med underliggande tillväxt som passar Axel Johnsons värderingar och långsiktighet. Vi är riktigt glada över att med den här investeringen kunna backa ett team och en verksamhet som på ett så fantastiskt sätt möter våra kriterier. Vi ser att den tjänstemodell för solenergi som Eneo driver har vuxit snabbt i USA och vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa en ledande position när vi gör motsvarande tillväxtresa i Europa.”

Harald Överholm, vd och medgrundare Eneo:

”Det känns roligt och viktigt att få in en värderingsstyrd investerare som Axel Johnson som ägare i Eneo. Axel Johnsons kombination av att driva på entreprenörskap och tillväxt kombinerat med en utpräglad långsiktighet kommer hjälpa oss att nå ännu fler kunder och driva förnyelsen av europeiska företags och organisationers energiförsörjning”.

För mer information:
Harald Överholm, vd och medgrundare Eneo
+46 704 19 86 91
harald@eneosolutions.com

Stina Andersson, COO Axel Johnson och tillträdande styrelseledamot i Eneo
+46 706 40 94 77
stina.andersson@axeljohnson.se

Om D-Ax
D-Ax är Axel Johnson-gruppens bolag för investeringar i tidiga skeden i snabbväxande start-ups med stor potential. Axel Johnson bygger och utvecklar bolag med långsiktighet och förändringsvilja i fokus och som investerare vill D-Ax just vara en långsiktig ägarpartner till exceptionella entreprenörer som bygger nästa generations tillväxtbolag.

Om Eneo och PPA-modellen
Eneo utvecklar anpassade lösningar inom förnybar energi till varje enskild kund. Eneo var först i Norden att kunna erbjuda PPA-avtal och tillhandahåller alla typer av konsulttjänster för att hjälpa kunderna att analysera, installera och förvalta solcellsanläggningar. Framförallt ser Eneo till att deras kunder kan uppnå det fulla affärsvärdet med solceller, samtidigt som man minimerar riskerna. Eneo är 25 personer idag och driver över 40 anläggningar åt stora företag och offentlig sektor. Vår ambition är att bli marknadsledande i EU för PPA-avtal till stora företag och organisationer.

Affärsmodellen PPA är ett långsiktigt elköpsavtal där kunden köper solelen som en tjänst från solcellsanläggningen. PPA-leverantören investerar, installerar, äger och underhåller solcellsanläggningen. I avtalet förbinder sig kunden att köpa elen som produceras av anläggningen för ett fast pris per kilowattimme under hela avtalstiden.